NYTT TV PROGRAM 14-09-27

Nu har senaste avsnittet av Hopp För Stunden uppdaterats på Youtube. Du som läser detta på mail kan titta på programmet som är nästan sex minuter långt genom att klicka på denna länk. Du som läser detta på bloggen kan se programmet nedan.

 

 

| Lämna en kommentar

GUD ÄR BESKYDD

I dag ska jag blogga för dig om Guds beskydd. Visste du att Guds beskydd är över var och en som känner namnet Jesus, det är över var och en som har bekänt sig till hans namn. Nu menar jag inte att du aldrig kommer ha problem eller möta motstånd, det är inte vad det handlar om. Om du och jag förstod mer utav vad Gud har beskyddat oss från så vore vi mer tacksamma. Du och jag har så mycket att tacka Gud för. Vi kan tacka honom för frälsningen, för att vi lever, för vår familj för att vi har vänner. Mest av allt borde vi tacka Gud för vad Jesus gjorde för oss på korset för ungefär två tusen år sedan.

Ps 91:14-16 ”Han håller mig kär och jag skall befria honom, jag skall beskydda honom, ty han känner mitt namn. Han ropar till mig och jag svarar honom. Jag är med honom i nöden, jag skall rädda honom och ge honom ära. Jag skall mätta honom med långt liv och låta honom se min frälsning.”

I dagens bibelord har Gud lovat att den som känner hans namn ska vara under hans beskydd. Är inte detta underbart. Lägg märke till att det inte står: ”De fullkomliga är under mitt beskydd.” Det står inte heller de som anstränger sig riktigt hårt och nästan aldrig gör något fel är under mitt beskydd. Nej, det räcker med att känna Guds namn så är man under Guds beskydd. Har du gett ditt liv till Jesus så känner du till Guds namn. Gud kräver inte av dig att du ska veta allt om honom, det enda han vill är att du ska känna hans namn. Nu menar jag inte att vi inte behöver växa och utvecklas i vår tro på Jesus. Gud vill att vi ska gå från den andliga mjölken till fast föda, och sedan utvecklas mer och mer i vår tro på Jesus Kristus.

Om du ropar till Gud så ska han svara dig. Det är nog här som vissa blir nervösa och säger att Gud inte är döv så vi behöver inte ropa. Men en sak ska du veta, Gud är varken döv eller nervös. Men det ligger någonting speciellt i att ropa till Gud. Nu menar jag inte att du ska skrika för skrikandets skull. Någonting jag har märkt när jag varit i bön är att när jag drar från djupet av min ande då jag ber, då ber jag i vanliga fall högt. Nu vet jag att vi ber på olika sätt, men bara för att vi ber i det tysta så behöver vi inte förakta högljudd bön och försöka tysta ned den högljudda bönen. Nu finns det tider och stunder då högljudd bön inte är lämplig, tullexempel sena kvällar i ett flerfamiljshus, eller över huvudtaget i en lägenhet.

Gud har lovat dig här att han är med dig i nöden. I nöden är det tid för att höja sin röst till Gud. Du kanske är så trött att du inte orkar ropa till Gud, men låt då ett rop komma upp från ditt hjärta.

Om du ramlar ned i havet utanför båten och inte tar dig upp då viskar du inte på hjälp. På samma sätt menar jag det är då vi är i kris, då vi desperat behöver Guds hjälp. Då viskar vi inte Jesus lite försynt, nej vi ropar till Gud. Låt ingen och inget kväva ropet på Gud som du har på din insida, låt ingen skälla på dig och säga att du borde skämmas. Nej, be då till Gud ännu högre. På bönen i din församling är en plats där du borde få höja din röst till Gud.

Gud har i dagens bibelord lovat dig att han ska ge dig ett långt liv. Jag har själv kämpat mot en sjukdom i många år, se fliken vittnesbörd ovan. Men Gud har verkligen varit med mig och räddat mig från en säker död. Han har gett mig nytt mod, han har gett mig nya vingar som örnen, han har mirakulöst gett mig vitalitet. Han vill och kan göra samma sak för dig. Det finns en vila i att studera de löften Gud gett oss om hälsa. Du kan läsa några sådana löften under fliken Bibelord ovan.

Till sist hare Gud lovat dig att du ska få se hans frälsning. Du ska inte bara få höra vad andra upplevt eller läsa hur Gud grep in för länge sedan i din mormors liv. Nej, du ska få erfara själv vad Gud just nu gör i ditt liv.

| Lämna en kommentar

NYTT TV PROGRAM

Nu har jag åter igen uppdaterat min TV kanal på youtube. Programmet heter Hopp För Stunden och är innte på sin tredje säsong. De av er som får denna bloggpost på email kan klicka på denna länk för att titta på det ca sju minuter långa programmet. I dag talar jag om tro som ett senapskorn.

 

 

| Lämna en kommentar

BÖN FORMAR GUDS DRÖM

I dag ska jag predika för dig om tron på Herren Jesus. Det finns så otroligt mycket som tron på Jesus kan utföra. I tron på honom kan vi göra det omöjliga, i tron på honom kan vi göra större gärningar än vad Jesus gjorde då han gick omkring som människa har på jorden. Ibland brukar vi säga att det går en ruggig förkylning i min skola just nu. Men låt mig då ge dig en glädjande nyhet. Jesus går också omkring på din skola idag. Du kanske inte ser honom men han är vart helst du är.

Joh 14:12-14 Amen, amen säger jag er: Den som tror på mig skall utföra de gärningar som jag gör, och större än dessa skall han göra, ty jag går till Fadern. Och vad ni än ber om i mitt namn, skall jag göra, för att Fadern skall bli förhärligad i Sonen. Om ni ber om något i mitt namn, skall jag göra det.

Här säger Jesus själv att den som tror på honom ska utföra samma gärningar, ja, till och med större gärningar än vad han gjorde. Du kan i tron på Jesus Kristus göra det omöjliga. Har du någonting starkt på ditt hjärta som verkar vara omöjligt, börja då be för den saken. När vi ska göra någonting för Herren då grundar vi det alltid i bön. Nu är det inte vist att tala vitt och brett om vad du upplever att Gud lagt på ditt hjärta. Det finns avundsjuka personer som försöker döda det Gud har lagt ned i ditt hjärta. En sak som är viktig är att vi inte slutar att be för det Gud lagt ned i vårt hjärta. Till en början är det bara ett ofullgånget foster i vårt hjärta, och endast genom bön och ordet kan detta foster utvecklas till att drömmen Gud gett dig blir en verklighet. Låt dig inte hindras av människor som påstår att du aldrig kan göra det Gud lagt på ditt hjärta. Diskutera inte med andra huruvida du kan göra det Gud lagt på ditt hjärta eller inte. Gör istället det Gud talar till dig att göra.

Jesus har lovat oss att han ska göra för oss allt vad vi ber om, han säger inte att han bara ska göra tio procent av det vi ber om. Lägg märke till att det står inte hur länge vi ska be innan vi får bönesvar. Ibland får vi be dagligen i ett år innan bönesvaret förverkligas i vårt liv. Men om du och jag inte ger upp så kommer bönesvaret att bli till. Kom ihåg vad jag sa tidigare. Det du ber om kan vara som ett ofullgånget foster i din ande, men om du beskyddar det, det vill säga inte talar vitt och brett om den, utan vakar över den och ber för den. Då kommer du till sist se det du ber om.

Lägg märke till att du ska be i Jesus namn, det är då det fungerar. Du kan inte be i Allahs namn, inte i Buddhas namn inte i någon häxas namn utan i namnet Jesus, och när du gör det så ska du få bönesvar.

När du ber om någonting i Jesus namn då förhärligar du fadern, och du ska be i Jesus namn för att din fader som är i himlen (det vill säga Gud) ska bli förhärligad.

Två gånger i dagens bibelord poängterar Jesus att då vi ber i Jesus namn så ska vi få det vi ber om. Om du ber om en man eller fru i Jesus namn, då ska du få det. Om du ber om ett jobb i Jesus namn, då ska du få det. Men när du ber till Gud var specifik då. Ja, han vet redan vad du vill ha men han vill att du ska precisera vad du vill ha så att han kan ge det till dig. Lägg märke till att det inte står önska och du ska få, det står inte heller tänk och du ska få. Nej, öppna din mun och be till himlens Gud och han kommer ge dig bönesvar.

| Lämna en kommentar

VAD HAR DU GJORT FÖR JESUS?

I dag vill jag blogga till dig om de allra minsta i vårt samhälle. De som i världens ögon är en dåre har Gud utvalt (1 Kor 1:27). Du och jag ska inte dras med i strömmen och se ned på missbrukaren, tiggaren, den hemlöse och den psykiskt sjuke. Nej, vi ska sträcka oss ut efter dem och hjälpa dem. Jag begär inte att du ska hjälpa alla, men du kanske kan hjälpa en. Du kanske inte kan hjälpa denna med allt, men du kanske kan göra något för denne?

Matt 25:35-40 Ty jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. Då skall de rättfärdiga svara honom: Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig att äta, eller törstig och gav dig att dricka? Och när såg vi dig vara främling och tog emot dig eller naken och klädde dig? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig? Då skall konungen svara dem: Amen säger jag er: Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig

För jag var hungrig och ni gav mig att äta. En del är så hjärtlösa att de säger att vi inte ska ge missbrukaren någon mat för då missbrukar de upp sina pengar. Jag har en chockerande nyhet för dig. De kommer använda sina pengar till knark och alkohol även om du inte ger dem mat. Skillnaden är att om du ger dem mat så slipper de gå hungriga. Jesus sa aldrig att vi inte ska ge missbrukaren mat, han har sagt åt oss att vi ska ge den hungrige mat. För en del av oss är detta ingen större ansträngning. Visste du att du kan sitta framför datorn och ge den hungrige mat. Hur då? Genom att ge pengar. Mat kostar pengar och kommer alltid kosta pengar. Men jag har inga pengar att ge, vad gör jag då? Du kan ge av din tid. Maten behöver tillagas, man behöver diska tallrikar bestick och glas efteråt. Det finns så mycket praktiskt du kan göra när du jobbar med hemlösa missbrukare och ensamma människor.

Jag var törstig och ni gav mig att dricka. I Sverige så är vatten en självklarhet, än så länge finns det gott om rent vatten i vårt land, nog med vatten att se till att mer än alla landets innevånare kan dricka vatten. Men varför skriver jag då om detta här? Jo, det finns länder där det finns brist på rent vatten. Hur kan jag då ge Jesus en skopa vatten? För det är det som du gör när du ger en Afrikan rent vatten. Du kan göra det genom att stödja hjälp organisationer ekonomiskt, du kan göra det genom att åka ut på plats och arbeta praktiskt och du kan göra det genom att be.

Jag var främling och ni tog emot mig. När du och jag tar emot flyktingen så tar vi emot Jesus. Tyvärr har många kristna valt att försöka sätta stopp för Jesus att komma till Sverige genom att rösta på SD. Sverige tar generellt emot få flyktingar. Vi är ett av de länder som tar emot minst flyktingar. SD säger att vi tar emot mest flyktingar i världen, men om man läser statistik så ser man att Tyskland, Frankrike, England, Holland och många andra länder tar emot fler flyktingar än Sverige. Jesus sa inte att vi inte ska ta emot Muslimen, han sa att det var han som var främlingen, och frågan är om vi tar emot honom. Vi är så upptagna på Jesus återkomst men glömmer helt bort vad Jesus har sagt till oss. En del säger att muslimerna har kommit för att Islamisera vårt land. Men jag är övertygad om att Gud har dragit hit dem för att de ska få höra evangeliet predikas.

Jag var naken och ni klädde mig. Det finns människor i Sverige som inte har råd att köpa kläder. Några bor på gatan andra är illegala flyktingar och många andra lever under existensminimum. Vad du har gjort mot dem de har du gjort mot Jesus. Vad kan jag göra då? Jo, när du köper en ny vinterjacka kasta inte den gamla. Ge den till någon församlings sociala arbete så de kan ge den åt någon som inte har någon jacka.

Jag var sjuk och ni besökte mig. Besök den som är sjuk, var inte så rädd att bli smittad. Men är du själv sjuk ska du absolut inte besöka den som är sjuk så att de smittas och blir sjukare. Var inte rädd för att besöka din ensamme granne på sjukhuset, var inte rädd för att komma hem till honom med mat då du vet hur risigt han eller hon mår.

Jag var i fängelse och ni kom till mig. Det finns en rad med människor som åker runt och besöker folk i fängelset. Nu kan inte alla av oss passa in på besök på ett fängelse, man måste ha en viss typ av personlighet om man ska göra det. Men vad kan lilla jag göra då? Du kan ge bort en prenumeration på tidningen Inblick. En kristen veckotidning som vill att så många som möjligt som är dömda till fängelse ska få ett exemplar varje vecka av den tidningen. Är du intresserad av att ge en prenumeration så kan du kontakta tidningen Inblick, klicka här så kommer du till deras hemsida.

Föraktar vi tiggaren på gatan, den hemlöse, missbrukaren, den fattige eller den ensamme. Den som kanske är konstig i folks ögon, då föraktar vi Jesus vår Herre. Dras inte med i världens spiral där man vill förbjuda tiggeri för sin egen bekvämlighet. Var istället ett salt och ett ljus i den här världen.

| Lämna en kommentar

VECKANS TV PROGRAM 2014-09-13

Jag har precis uppdaterat min TV kanal på Youtube och idag så predikar jag om Hoppet som inte sviker dig. Du kan titta på veckans program genom att klicka på denna länk, ni som läser detta på min blogg kan se TV programmet nedan

 

| Lämna en kommentar

GUD REGERAR TROTS ISIS

I dag ska jag predika för dig att Gud är den samme i går i dag och i evighet. Han har inte förändrat sig ett dugg. En del menar att Gud var en kärlekslös och obarmhärtig Gud före Jesus dog på korset, men efter korset så är han full av nåd. Detta stämmer inte. Gud har alltid varit Herren vår läkare, han har alltid varit grunden för sanning och seger. I honom har vi alltid och under alla förhållanden kunnat komma inför honom och erfar nåd.

Malaki 3:6 Jag, Herren, har inte förändrat mig

Oavsett vad terrorist organisationen Isis gör så regerar Herren ändå. Nu menar jag inte att kristna inte förföljs och mördas av denna terror organisation, men skriften säger om och om att Gud regerar, även om vi blir förföljda och får lida så regerar vår Gud. Det är nåd från Gud om vi uthärdar då vi oskyldigt får lida ( Petr 2:19)

Det är Gud som säger om sig själv att han inte har förändrat sig. Våra vänner och släktingar kan ändra på sig och till och med svika oss, vi kan ändra på oss och svika både våra barn och vår familj. Men Gud är sannerligen en Gud som aldrig sviker dig Han säger om sig själv: ”Jag ska aldrig lämna dig eller överge dig, var inte rädd eller förfärad.” (Jos 1:5)

Gud är samme Gud idag september 2014 som han var då han talade detta till Josua. På samma sätt som han lovade denna Gudsman att han (Gud) aldrig skulle lämna honom (Josua) på samma sätt har Gud lovat dig att han aldrig ska lämna dig eller överge dig.

En del menar att Josua bok bara är en gullig liten saga, till och med pastorer gör sådana uttalanden. Men jag ska säga dig att Josua bok är så mycket mer än en gullig liten saga. Det är ett historiskt dokument om Israels rätt att existera, det är en uppmuntran från Gud om att han finns och att han regerar än i dag.

Jak 1:17 Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan och kommer ner från ljusens Fader, hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker.

Det finns ingen växling mellan ljus och mörker hos Gud och det finns ingen växling mellan ondska och godhet hos Gud. Gud är godheten själv. Jag har gång på gång mött människor som frågat mig varför det finns så mycket ondska i världen om nu Gud är god och regerar. Svaret är ganska enkelt. Gud har gett människan en fri vilja vad hon vill göra med sitt liv. Om inte den fria viljan hade funnits så hade vi varit robotar och tjänat Gud utan att ha någonting att säga till om. Nu är vår Gud en demokratisk Gud som ger oss rätten att välja själv. Varför finns det krig? Därför att människor väljer att starta krig. Varför finns mord? Därför att människor väljer att mörda. Men i slutändan ska Gud segra. Det kanske ser mörkt ut just nu. Men om vi inte ger upp, om vi är villiga att rycka framåt trots motstånd och förföljelse så kommer så kommer Gud göra under genom vårt liv.

Hebr 13:8 Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet

Jesus Kristus är den samme för alltid. Han är likadan idag som han var för två tusen år sedan. Detta betyder att han inte har slutat att regera, detta betyder att han inte slutat att driva ut onda andar med Guds finger. (Luk 11:20)

Sluta inte tjäna Gud och betjäna människor då motstånd och förföljelse kommer. Världen kommer förmodligen inte applådera då du tjänar Gud. Men om du håller ut och gör det goda kan du till sist bli ett vittne för den här världen. Jag tänker på Dream center Los angels som idag får vara ett föredöme för både troende och hedningar. De gör mycket för den lilla människan. Tänk inte att du inte kan hjälpa alla fattiga i din stad, du kanske kan hjälpa en? Vad du har gjort för en av dessa mina minsta det har du gjort för mig säger Jesus (Matt 25:40)

SD vill begränsa invandringen med 90% det vill inte Jesus; ”Jag var främling och ni tag emot mig (Matt 25:35) Tusentals kristna är på flykt i mellanöstern, dessa ska enligt SD inte få komma till Sverige

SD vill förbjuda tiggeri bibeln säger att vi ska hjälpa tiggarna (Jes 58:6-10) Bibeln säger också:

Den som tillsluter sitt öra för den fattiges rop skall själv ropa utan att få svar (Ord 21:13)

Säg inte att muslimerna har kommit till Sverige för att ta över landet. Säg istället att Gud har kallat dem hit för att de i sann demokratisk anda ska få höra evangeliet om Jesus Kristus

Oräkneliga muslimer får varje år synder och drömmar av Jesus Kristus. Låt oss be att dessa muslimer kommer hem till Jesus, be om beskydd över de som redan gett sitt liv till Jesus. De muslimer som gett sitt liv till Jesus de senaste åren räknas i tiotusentals människor.

5 Mos 15:17 Om det finns någon fattig hos dig, en av dina bröder, i någon av dina städer i det land som HERREN, din Gud, ger dig, skall du inte förhärda ditt hjärta eller tillsluta din hand för din fattige broder,

Förhärda inte ditt hjärta under valet till riktstad och regering. Låt dig inte luras av ett parti som inte sätter människor värdet först. Rösta klokt under detta valet, tänk på de minsta i din stad och i ditt land då du röstar till valet. Och låt sanning, medkänsla och kärlek till alla oavsett folkslag segra under detta val.

Till sist, om du inte redan ha valt i valet 2014, gå och rösta på söndag. Din röst gör förändring i vårt kalla och kärlekslösa land.

| Lämna en kommentar