NÄR DU GÅR GENOM RYTANDE ELD

I min förra bloggpost så predikade jag om att Gud är med dig i stormen och att det kommer bli precis som Gud har sagt. I dag vill jag predika över samma ämne men ur en annan synvinkel, nämligen att Gud är med dig när du går genom elden.

Jes 43:1-2 Men nu säger Herren till dig, Israel, som han har skapat: Var inte rädd, för jag har betalat lösen för dig. Jag har kallat dig vid namn, och du är min. När du måste gå genom djupa vatten och stora svårigheter, ska jag vara med dig. När du vandrar genom floder av bekymmer, kommer du inte att drunkna! När du möter en eldstorm av motstånd och förtryck, ska du inte bli bränd. Lågorna ska inte skada dig.

Detta bibelord talar om Israel, men du kan lika gärna sätta in ditt eget namn i detta bibelställe, för detta är Guds ord till dig i dag. Vad säger han till dig i dag? Jo, han säger till dig att inte vara rädd, han säger att det är han som har skapat dig. Han? Vilken han? Gud har skapat dig så du behöver inte vara rädd. Gud har kallat på dig vid ditt namn, han vet vad du heter och vad du går igenom just nu, och han går varje steg med dig genom det som du går igenom just nu.

Det står här när du måste gå genom djupa vatten och stora svårigheter. Lägg märke till att det inte står om du måste gå igenom svårigheter, utan när du går igenom svårigheter. Vi kommer alla gå igenom svårigheter och djupa vatten, ingen av oss är förskonade från det. Men när du går igenom dessa floder av bekymmer och svårigheter så är Gud med dig. Han står inte och väntar på andra sidan elden, han står inte och väntar på andra sidan bekymret, han går med dig genom elden, genom problemen och genom svårigheterna. Han står inte på andra sidan elden och hejar på dig för att du ska klara av prövningen, nej han går med dig genom livets mörka stunder.

Vi kommer alla någon gång möte en eldstorm och problem och förtryck, men när du och jag gör det kan vi vara säker på att elden inte ska skada oss. Du kanske säger att elden redan har skadat dig, men lyssna då på mig. Det kan se ut så nu från dina ögon, men när du tagit dig genom denna eldstorm så kommer du förstå att Gud var med dig och att han inte lät denna prövning skada dig. Den kan ha påverkat din personlighet och ditt känsloliv kan ha fått sig en törn, men om du kommer till Jesus så vill han reparera allt på din insida. Det kanske inte går till på en kvart, det kanske tar mer än tre år. Men om du litar fullt och helt på Jesus kommer han steg får steg hela ditt inre.

Glöm aldrig bort att vi alla måste gå genom strömmar av vatten och genom rytande eld. Men glöm då inte att Gud aldrig en sekund har lämnat dig och han kommer aldrig lämna dig. Oavsett vad du möter så är Gud i alla fall Gud. Han rår över alla omständigheter och han är Herren din Gud. Lita på honom och han kommer hjälpa dig igenom till seger. Det kanske inte sker på dina villkor, det kanske inte sker på det sättet du hade förväntat sig. Men det kommer ske på det bästa sättet.

 

| Lämna en kommentar

DET BLIR SOM GUD HAR SAGT

I dag tänker jag blogga om att det blir som Gud har sagt. Du kanske går igenom stormar eller känslor virvelvindar just nu, men oavsett vad du går igenom så är Gud med dig just där du är och han kommer inte att lämna dig. Han har lovat dig i sitt ord att det ska bli precis som Gud har sagt, inte nästan, inte halvt om halvt, utan precis så som Gud har sagt.

Apg 27:25 Var därför vid gott mod, ni män. Ty den tilltron har jag till Gud att det blir som han har sagt mig.

Det som hade hänt före Paulus sa dessa ord var att han som fånge fördes upp på ett skepp som skulle avsegla till Italien, men Paulus hade upplevt i sin ande att resan skulle bli farofylld, och han hade varnat besättningen för att avsegla, men de hade valt att inte lyssna på honom. Det blev verkligen som Paulus hade varnat dem, de kom i sjönöd och kastade lasten över bord för att om möjligt lyckas rädda skeppet och sina egna liv.

Nu hade ingen av dem sett varken sol eller stjärnor på många dygn, och de hade gett upp allt hopp om räddning, men så händer någonting, låt oss se vad Paulus sa till dem .

Apg 27:21-25 De hade nu inte ätit på länge. Då steg Paulus fram mitt ibland dem och sade: ”Ni män borde ha lytt mitt råd att inte lägga ut från Kreta och så undvikit denna skada och förlust. Och nu uppmanar jag er att vara vid gott mod. Inte en enda av er skall mista livet, bara fartyget skall gå under. En ängel från den Gud som jag tillhör och tjänar stod nämligen bredvid mig i natt, och han sade: Frukta inte, Paulus. Du skall stå inför kejsaren. Och se, alla dem som seglar med dig har Gud skänkt dig. Var därför vid gott mod, ni män. Ty den tilltron har jag till Gud att det blir som han har sagt mig

Och det blev verkligen som Gud hade sagt genom ängeln till Paulus, Gud sa att han skulle stå inför kejsaren, och så blev det verkligen. När Paulus gick igenom denna storm, och inte åt på flera dygn så blev han missmodig även han, men han fick en uppmuntran från Gud att det skulle bli som Gud hade sagt.

Kanske går du just nu igenom en storm utan dess like, men kom då ihåg att löftet även gäller dig. Det ska bli som Gud har sagt. Har Gud lovat dig att du ska bli frisk så kommer du att bli frisk, har Gud lovat dig att du kommer få ett jobb då kommer du få ett jobb. Men om du och jag ska ha det som Gud har sagt behöver vi ibland öppna vår mun och utgjuta vårt hjärta och be att det ska bli som Gud har sagt. Jag vill uppmana dig att inte vara sen till att be till Gud. Vänta inte tills det inte finns någon annan utväg, utan be till Gud och du kommer få ditt bönesvar.

Jag tror absolut att Paulus var både rädd och uppgiven mitt i denna enorma storm. Kanske han frågade sig själv hur det skulle bli, om det verkligen var Gud som talat till honom angående att han skulle stå inför kejsaren. Men så kom tilltalet till honom mitt i stormen, då det var som värst. Kanske är du mitt i samma situation nu, kanske har du förlorat allt hopp om räddning. Då vill jag säga till dig att det blir precis så som Gud har sagt.

Lyssna inte till vad dina vänner grannar och anhöriga säger. De kanske säger det är lika bra du ger upp. Men lyssna inte på dem. Lyssna istället på ordet som Gud en gång gav dig, lyssna på löftet som han en gång gav dig och vila i hans famn. Visste du att du kan vila i det löftet mitt i stormen. Ha tilltro till Gud precis som Paulus hade. Han kände Gud, han visste att det skulle bli som Gud hade sagt

| Lämna en kommentar

EN VÄG AV FRIMODIGHET

I dag tänker jag blogga om att du kan vara frimodig i Gud. Det är lätt för dig att säga, kanske du då tänker, du vet minsann inte vad jag möter på mitt jobb, i min familj och bland mina grannar. Men oavsett vad du möter så kan du vara frimodig i Gud. Lägg märke till att Gud inte sa till Josua att det skulle vara lätt för honom att vara frimodig, han gav honom bara en uppmaning.

Josua 1:9 Har jag inte befallt dig att vara stark och frimodig? Var då inte förskräckt eller förfärad, ty HERREN, din Gud, är med dig vart än du går.”

Gud går så långt i detta bibelord att han säger till Josua att han har befallt honom att vara frimodig, och inte bara lite nätt och jämt frimodig, eller lagom frimodig som vi skulle säga i Sverge. Nej, Gud menade på fullaste allvar att Josua skulle vara mycket frimodig. Om Josua som mötte så många fiender och fick mota så mycket motstånd kunde vara mycket frimodig, då kan du och jag också vara mycket frimodiga

Det handlar inte om att bli en superhjälte, det handlar bara om att lita på Gud, och litar du på att Gud är med dig och att han kommer stå med dig oavsett vad du går igenom då kan du verkligen vara mycket frimodig. Du kanske inte får stå öga mot öga med ett folk som tänker ta ditt liv, men du kanske får möta andra problem. Dina grannar kanske hatar dig för att du är kristen, vad ska vi då göra? Jo vi ska i sann frimodighet älska dem. Frågan är om vi verkligen kan älska en katolik? Självklart kan vi älska en katolik, bara för att vi älskar dem betyder inte att vi går samma väg som de gör.

Vidare säger Gud till Josua att han inte ska vara förskräckt. Om vi ser till det mänskliga så skulle det vara lätt för Josua att bli förskräckt med tanke på vilket ansvar som lades på hans axlar. Om du får ett ansvar på dina axlar, bli inte förskräckt då, hämta då istället kraft hos Gud.

I detta bibelord avslutar Gud med att säga till Josua: ”Jag är med dig vart du än går.” Är inte detta underbart, vart Josua än gick så var Gud med honom. När Paulus gick till hedningarna för att predika evangeliet gick det en chock våg genom hela kyrkan. Det var en hädelse att han kontakt med en som var icke jude. På samma sätt är det i dagens kristenhet en hädelse att han en katolsk vän. Varför kan vi inte inse att vi har bröder och systrar inom katolska kyrkan, varför kan vi inte älska dem? Jag har inte planerat att konvertera till katolicismen, men jag vill se att vi blir sanna bröder och systrar. Jag tror inte på att alla kyrkor ska enas under påven, inte heller enhet under pingstkyrkans högsta ledare. Men jag tror på en förnyelse inom katolska kyrkan, jag tror att vi protestanter kan läka katolikerna något, vi har fått tag på en undervisning som många katoliker hungrar efter.

Mitt i det kaos som råder inom Svensk kristenhet kan vi lära oss någonting. Många kristna ledare har stått upp och huggit uttalanden i sten som de under inga som helst omständigheter kan ändra på, oavsett vilken riktning detta kaos går mot. Många har varit hård kärlekslös och dömande. Många har gjort rent absurda talande, och vissa av dem kommer aldrig kunna ta tillbaka det de sa, hur gärna de än ville det. Låt oss istället vara mogna kristna som betraktar det som händer med mognad. Om några år kommer vi se och förstå vidden av vad som händer just nu. Jag kan förstå att många är chockade och har sorg över vad som hänt. Men låt oss vänta med våra uttalanden. Är du i en sorg just nu vill jag uppmana dig att läsa Stefan Salmonssons blogg.

 

| Lämna en kommentar

DITT NAMN ÄR SKRIVET I GUDS HAND

I dag tänker jag predika för dig att du inte behöver vara rädd, för Gud har lovat dig att han alltid ska vara med dig. Jag tror Gud säger samma sak till dig som han sa till Josua, nämligen att ingen ska kunna stå emot dig så länge du lever. Men detta betyder inte att du aldrig kommer att få möta motstånd, det fick även Josua, detta betyder inte att du aldrig kommer att bli hatad och förföljd för din tro på Jesus. Men det betyder att du ska vara stark mitt i striden, att du ska hålla huvudet högt även när det stormar omkring dig. Glöm dina känslor, och tänk ett tag på vad Gud har sagt till dig. Har han sagt att du ska skriva en bok, gör det då, har han sagt att du ska göra det ena eller det andra, gör det då. Gud är med dig. Glöm aldrig bort det.

Josua 1:5 Ingen skall kunna stå dig emot i alla dina livsdagar. Så som jag har varit med Mose, så skall jag också vara med dig. Jag skall inte lämna dig eller överge dig

Ingen ska kunna stå emot dig så länge som du lever, ja det var vad Gud lovade Josua. Sedan sa Gud till Josua: ”Som jag har varit med Moses så ska jag vara med dig.” Lägg märke till att Gud inte sa; ”Var så som Moses.” Gud visste att Josua hade en helt annan personlighet än vad Moses hade. Det enda Gud begärde av Josua var att han skulle vandra öppet inför Gud och längre ned i Josua kapitel ett kan vi läsa att Gud uppmanade Josua att förbli i ordet. Gud säger inte till dig: ”Var som William Booth” Han säger inte: ”Var som Smith Wigglesworth.” Han säger inte ens var som Paulus. Gud har skapat dig till den du är och han skulle aldrig kräva av dig att du skulle vara någon annan än det han har skapat dig till. En sak vill han ha av dig, och det är hela ditt hjärta och din odelade uppmärksamhet.

Vidare säger Gud: ”Jag ska inte lämna dig eller överge dig.” Har du någon gång blivit övergiven? Detta river upp djupa sår i själen som bara Gud kan läka. Men Gud har lovat dig att han aldrig ska lämna dig eller överge dig.

Jes 49:15-16 Kan då en mor glömma sitt barn, så att hon inte förbarmar sig över sin livsfrukt? Och även om hon kunde glömma sitt barn, skall jag inte glömma dig. Se, på mina händer har jag upptecknat dig. Dina murar står alltid inför mig.

Du som läser detta kanske har blivit övergiven av din mamma, men även om du har det så ska du veta att Gud alltid är med dig, att han har lovat dig att även om alla andra överger dig ska jag inte överge dig. Du kanske säger: ”Men du vet inte vilka hemska saker jag har gjort, skulle verkligen Gud inte vända ryggen mot mig på grund av dessa gärningar?” Nej, Gud skulle aldrig vända ryggen mot dig. Om det är någon som vänder ryggen mot någon så är det du och jag som vänder ryggen mot Gud.

En del brukar säga: ”han har tappat sin frälsning.” Men jag menar på fullaste allvar att man inte kan tappa sin frälsning. Man kan gå bort från den, man kan välja synden istället för Jesus. Kanske har du gått din egen väg, är det då inte hög tid att vända om till Gud? Gud står och väntar på dig, precis som pappan i liknelsen om den förlorade sonen (Luk 15:11-32)

I det sista bibelordet jag nämnde i dagens blogg så står det att Gud har skrivit ditt namn i sin hand. Jag kommer ihåg då jag gick högstadiet, det var några tjejer i klassen som var förälskade i en klasskamrat, så de skrev hans namn i sin hand. Varför? Troligen för att de ville vara nära honom. Det är på samma sätt med Gud, han är förälskad i dig och han vill vara nära dig. Han har skrivit ditt namn i sin hand för han vill att du ska vara en del av hans liv.

 

| Lämna en kommentar

TV KANAL

Nu finns det en ny flik på min blogg. Den heter TV och är uppe på höger sida på min blogg. Här kan du titta på mitt senaste TV program som heter: ”Hopp För Stunden.” Där kan du även manövrera till min TV kanal på youtube, där finns över 50 korta TV program på ca 5-10 minuter långa. Varje lördag klockan 18 finns det senaste TV programmet ute på min youtube kanal. Du kan även titta på senaste programmet under fliken TV på min blogg

Det senaste nio månaderna har jag lagt ut ett nytt program varje vecka. Jag är nu inne på det fjortonde programmet på den andra säsongen av Hopp För Stunden.

Programmen handlar om vad det heter: ”Hopp För Stunden.” Under mars månad har jag predikat utifrån bibelord då Jesus botade sjuka.

Om du tycker att programmen är bra så får du gärna dela dem på facebook och twitter

 

| Lämna en kommentar

DAVIDS SON

I dag tänker jag predika för dig vikten av att inte ge upp när det gäller ditt mirakel eller bönesvar. Oavsett vad du står i tro för så är Gud stor nog att låta det ske. Skriften säger att inget är omöjligt för Gud. (Luk 1:37)

Matt 9:27-31 Då Jesus gick därifrån, följde två blinda efter honom och ropade: ”Förbarma dig över oss, Davids son!” Och när han kom hem, gick de fram till honom. Jesus frågade dem: ”Tror ni att jag kan göra detta?” De svarade: ”Ja, Herre.” Då rörde han vid deras ögon och sade: ”Som ni tror skall det ske med er.” Och deras ögon öppnades. Jesus sade strängt till dem: ”Se till att ingen får veta detta.” Men de gick ut och spred ryktet om honom i hela det området.

Vem var det Jesus gick ifrån? Jo, han hade varit hemma hos Jairus och väckt upp hans dotter från det döda, och just före han gjorde det så blev en kvinna botad från sina blödningar.

Dessa blinda män gick efter Jesus och ropade för att få hans uppmärksamhet. Men Jesus stannar inte omedelbart, han fortsätter att gå. Men dessa blinda män ger inte upp, de fortsätter att följa efter Jesus. Lägg märke till att de kallade Jesus för Davids son, de visste att han var den utlovade Messias. Då kanske du säger att alla visste vem som härstammade från vem, och att det var därför de kallade honom för Davids son. Men det är inte vad skriften säger. I Bibeln står det att man menade att Jesus var son till Josef. (Luk 3:23). Dessa blinda hade förstått att Jesus var deras biljett till total frihet. När jag läser om denna händelse blir jag förundrad. Hur visste de vart Jesus var och vart han gick? De kunde ju inte se honom. Skriften talar inte om för oss hur långt det var mellan Jairus hem och Jesus hem, för Jesus hade verkligen ett hem. Det står i dagens bibelord att dessa blinda män följde Jesus ända hem till honom.

När Jesus äntligen var hemma så gick de fram till Jesus, och Jesus frågade dem vad de ville. Är inte det helt uppenbart? Var Jesus korkad? Förstod han inte vad de ville? Jag tror Jesus visste vad de ville, men han ville att de skulle agera när de väl hade kommit fram till Jesus. De kunde ha bett om vad som helst, de kunde ha bett om en skopa vatten, och Jesus hade gett dem detta. Men nu ber de om någonting hel annat, de ber om att få sin syn. Vad gör Jesus då? Helar han dem utan att fråga dem något? Nej, han frågar: ”Tror ni jag kan göra detta?” När predikanter påpekar att helande tas emot i tro så tycker vissa att predikanten är hård och hjärtlös. Men vad är hjärtlöst? Det som är hjärtlöst är att inte ge instruktioner som man har. De blinda svarar omedelbart att de har tro för ett mirakel, och de fick vad de ville ha. Deras tro var kontaktpunkten för att de skulle bli helade.

Jag frågade Gud i början av detta år 2014 varför det inte är som på Apostlagärningarnas tid och på den tiden då Jesus vandrade omkring i Israel och botade sjuka. Varför ser vi inte samma resultat i dag? . Gud svarade: ”Därför de kommer inte till mig.” Detta är sorgligt men sant Många som får förbön sätter sin tro till förebedjaren eller predikanten/pastorn. Men egentligen borde det vara Jesus vi går till. Jag menar inte att du inte ska gå på helande möten eller låta någon människa be för dig. Det jag menar är att när du får förbön eller är på ett helande möte, sätt då din tro till Gud, för det är bara han som kan bota dig.

Tillbaka till dagens bibelord. Jesus rör vid de blindas ögon och han säger ”Som ni tror ska det ske med er.” och deras ögon öppnades. Gång på gång i skriften så påtalar Jesus att det var deras tro som räddade eller helade dem.

Sedan säger Jesus någonting intressant. Han sa strängt till dem att inte berätta det som inträffat för någon. Varför gjorde Jesus det? Ville han inte att människor skulle bli botade? Jo, men han visste att om denna nyhet spred sig i staden så skulle han inte kunna visa sig utomhus. Men idag så säger inte Jesus att vi ska hålla tyst om vad han har gjort i vårt liv. I dag så vill han att nyheten om hans gärningar ska spridas så att alla får veta vad han gör, och att han gör det ännu i dag.

| Lämna en kommentar

STORMEN KAN LEDA DIG RÄTT

I dag tänker jag predika för dig om att du kan bli trött och falla i din vandring med Gud. Är det då fel att bli trött? Nej, men när du blir trött så kan du hämta ny kraft hos Gud. Var gör jag det? I hans närvaro. Hur gör jag det? Genom att söka hans ansikte i bön och ordet. Man skulle kunna säga att bönen är din andliga andetag och bibeln är ditt andliga bröd. Utan att äta och andas så dör du. Om du håller andan nog länge så blir du svag och till sist dör du, det är på samma sätt med ordet. Tar du inte in ordet regelbundet så blir du svag och även förvirrad. Förvirrad för du vet inte vad som står i ordet.

Jes 40:29-31 Han ger den trötte kraft och ökar den maktlöses styrka. Ynglingar kan bli trötta och ge upp, unga män kan falla. Men de som hoppas på HERREN får ny kraft, de lyfter med vingar som örnar. De skyndar i väg utan att mattas, de färdas framåt utan att bli trötta.

Vi kan alla bli trötta någon gång i vår vandring med Herren, men då är det viktigt att veta att Herren ger dig ny kraft då du är trött. Ibland kan Gud styrka oss genom sin ande som är utgjuten över vissa Gudstjänster. Men jag tror vi oftast blir styrkta genom att förbli nära Jesus. Hur förblir jag då nära Jesus? Jo genom bön och genom ordet.

En del menar att det minsann inte behöver gå på möten eller Gudstjänst regelbundet för att vara en äkta Jesus lärjunge. Men lyssna vad författaren till Hebreerbrevet säger här nedan.

Hebr 10:25 Låt oss inte överge våra egna sammankomster, som en del har för vana, utan uppmuntra varandra, detta så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig.

Är man kristen så går man i kyrkan på söndagarna. Gå regelbundet till den kyrkan som du är medlem i. Och har du ingen kyrka i din närhet följ Gudstjänsten på Kanal 10 eller olika frikyrkors sändningar på internet. Nu tillbaka till dagens första bibelord.

Har du någon gång känt dig maktlös? Det har jag. Har du någon gång upplevt det som om marken rycks undan under dina fötter? Det har jag. Detta är helt mänskligt att uppleva och alla människor kommer någon gång i livet uppleva detta. Men det är här som Gud kan gripa in och ge oss ny styrka ja kanske till och med ny frälsningsvisshet.

Vi kan bli trötta, vi kan ge upp, det är helt mänskligt. Men om vi sätter vårt hopp till Gud så ska han ge oss ny kraft och ny styrka. Hoppas betyder Tro på gynnsam utveckling. Om du har en övertygelse i ditt hjärta att det kommer bli en gynnsam utveckling i den situationen som du har hamnat i, då kommer det också bli en gynnsam utveckling.

Om du sätter ditt hopp till Gud så kommer han ge dig ”nya” vingar som örnen. Så att du kan fortsätta framåt i hög hastighet, utan att bli trötta. Har du någon gång sett hur en örn flyger? De svävar på vinden. Vinden i bibeln är en bild på den helige anden. Jag satt och lyssnade på en TV predikant i går. Predikanten berättade om en händelse i Apostlagärningarna då Paulus var ombord på ett skepp som kom i sjönöd. Till att börja med så försökte de styrka skeppet genom att vinkla seglen åt de håll de villa att skeppet skulle fara, men till sist märkte de att det var lönlöst, istället lät de vinden driva skeppet dit den ville. Så kan det vara ibland i vårt liv när vi är i en storm, vi kanske inte längre orkar kämpa emot stormen, varför skulle vi då inte kunna göra som dessa män gjorde, och låta stormen driva oss dit den vill. Gud är mäktig att se till att stormen driver dig till just precis rätt plats. Ibland säger du och jag: ”Ja det är typiskt djävulen.” Och det kanske är sant Men varför citerar vi inte bibelordet att Gud ska vända det den onde planerat för ont till någonting gott istället. Det kanske låter helt vrickat, men Gud kan se till att det kommer något gott ur varje strid, ur varje attack och ur varje storm som du och jag hamnar i. Han kan vända det onda till något gott. Han kan få öknen att blomstra, han kan göra en väg i vildmarken. Han är sannerligen en Gud över alla gudar. Han står fast till evighet, låt honom få regera i ditt liv.

| Lämna en kommentar