VAD HAR DU GJORT FÖR JESUS?

I dag vill jag blogga till dig om de allra minsta i vårt samhälle. De som i världens ögon är en dåre har Gud utvalt (1 Kor 1:27). Du och jag ska inte dras med i strömmen och se ned på missbrukaren, tiggaren, den hemlöse och den psykiskt sjuke. Nej, vi ska sträcka oss ut efter dem och hjälpa dem. Jag begär inte att du ska hjälpa alla, men du kanske kan hjälpa en. Du kanske inte kan hjälpa denna med allt, men du kanske kan göra något för denne?

Matt 25:35-40 Ty jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. Då skall de rättfärdiga svara honom: Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig att äta, eller törstig och gav dig att dricka? Och när såg vi dig vara främling och tog emot dig eller naken och klädde dig? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig? Då skall konungen svara dem: Amen säger jag er: Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig

För jag var hungrig och ni gav mig att äta. En del är så hjärtlösa att de säger att vi inte ska ge missbrukaren någon mat för då missbrukar de upp sina pengar. Jag har en chockerande nyhet för dig. De kommer använda sina pengar till knark och alkohol även om du inte ger dem mat. Skillnaden är att om du ger dem mat så slipper de gå hungriga. Jesus sa aldrig att vi inte ska ge missbrukaren mat, han har sagt åt oss att vi ska ge den hungrige mat. För en del av oss är detta ingen större ansträngning. Visste du att du kan sitta framför datorn och ge den hungrige mat. Hur då? Genom att ge pengar. Mat kostar pengar och kommer alltid kosta pengar. Men jag har inga pengar att ge, vad gör jag då? Du kan ge av din tid. Maten behöver tillagas, man behöver diska tallrikar bestick och glas efteråt. Det finns så mycket praktiskt du kan göra när du jobbar med hemlösa missbrukare och ensamma människor.

Jag var törstig och ni gav mig att dricka. I Sverige så är vatten en självklarhet, än så länge finns det gott om rent vatten i vårt land, nog med vatten att se till att mer än alla landets innevånare kan dricka vatten. Men varför skriver jag då om detta här? Jo, det finns länder där det finns brist på rent vatten. Hur kan jag då ge Jesus en skopa vatten? För det är det som du gör när du ger en Afrikan rent vatten. Du kan göra det genom att stödja hjälp organisationer ekonomiskt, du kan göra det genom att åka ut på plats och arbeta praktiskt och du kan göra det genom att be.

Jag var främling och ni tog emot mig. När du och jag tar emot flyktingen så tar vi emot Jesus. Tyvärr har många kristna valt att försöka sätta stopp för Jesus att komma till Sverige genom att rösta på SD. Sverige tar generellt emot få flyktingar. Vi är ett av de länder som tar emot minst flyktingar. SD säger att vi tar emot mest flyktingar i världen, men om man läser statistik så ser man att Tyskland, Frankrike, England, Holland och många andra länder tar emot fler flyktingar än Sverige. Jesus sa inte att vi inte ska ta emot Muslimen, han sa att det var han som var främlingen, och frågan är om vi tar emot honom. Vi är så upptagna på Jesus återkomst men glömmer helt bort vad Jesus har sagt till oss. En del säger att muslimerna har kommit för att Islamisera vårt land. Men jag är övertygad om att Gud har dragit hit dem för att de ska få höra evangeliet predikas.

Jag var naken och ni klädde mig. Det finns människor i Sverige som inte har råd att köpa kläder. Några bor på gatan andra är illegala flyktingar och många andra lever under existensminimum. Vad du har gjort mot dem de har du gjort mot Jesus. Vad kan jag göra då? Jo, när du köper en ny vinterjacka kasta inte den gamla. Ge den till någon församlings sociala arbete så de kan ge den åt någon som inte har någon jacka.

Jag var sjuk och ni besökte mig. Besök den som är sjuk, var inte så rädd att bli smittad. Men är du själv sjuk ska du absolut inte besöka den som är sjuk så att de smittas och blir sjukare. Var inte rädd för att besöka din ensamme granne på sjukhuset, var inte rädd för att komma hem till honom med mat då du vet hur risigt han eller hon mår.

Jag var i fängelse och ni kom till mig. Det finns en rad med människor som åker runt och besöker folk i fängelset. Nu kan inte alla av oss passa in på besök på ett fängelse, man måste ha en viss typ av personlighet om man ska göra det. Men vad kan lilla jag göra då? Du kan ge bort en prenumeration på tidningen Inblick. En kristen veckotidning som vill att så många som möjligt som är dömda till fängelse ska få ett exemplar varje vecka av den tidningen. Är du intresserad av att ge en prenumeration så kan du kontakta tidningen Inblick, klicka här så kommer du till deras hemsida.

Föraktar vi tiggaren på gatan, den hemlöse, missbrukaren, den fattige eller den ensamme. Den som kanske är konstig i folks ögon, då föraktar vi Jesus vår Herre. Dras inte med i världens spiral där man vill förbjuda tiggeri för sin egen bekvämlighet. Var istället ett salt och ett ljus i den här världen.

| Lämna en kommentar

VECKANS TV PROGRAM 2014-09-13

Jag har precis uppdaterat min TV kanal på Youtube och idag så predikar jag om Hoppet som inte sviker dig. Du kan titta på veckans program genom att klicka på denna länk, ni som läser detta på min blogg kan se TV programmet nedan

 

| Lämna en kommentar

GUD REGERAR TROTS ISIS

I dag ska jag predika för dig att Gud är den samme i går i dag och i evighet. Han har inte förändrat sig ett dugg. En del menar att Gud var en kärlekslös och obarmhärtig Gud före Jesus dog på korset, men efter korset så är han full av nåd. Detta stämmer inte. Gud har alltid varit Herren vår läkare, han har alltid varit grunden för sanning och seger. I honom har vi alltid och under alla förhållanden kunnat komma inför honom och erfar nåd.

Malaki 3:6 Jag, Herren, har inte förändrat mig

Oavsett vad terrorist organisationen Isis gör så regerar Herren ändå. Nu menar jag inte att kristna inte förföljs och mördas av denna terror organisation, men skriften säger om och om att Gud regerar, även om vi blir förföljda och får lida så regerar vår Gud. Det är nåd från Gud om vi uthärdar då vi oskyldigt får lida ( Petr 2:19)

Det är Gud som säger om sig själv att han inte har förändrat sig. Våra vänner och släktingar kan ändra på sig och till och med svika oss, vi kan ändra på oss och svika både våra barn och vår familj. Men Gud är sannerligen en Gud som aldrig sviker dig Han säger om sig själv: ”Jag ska aldrig lämna dig eller överge dig, var inte rädd eller förfärad.” (Jos 1:5)

Gud är samme Gud idag september 2014 som han var då han talade detta till Josua. På samma sätt som han lovade denna Gudsman att han (Gud) aldrig skulle lämna honom (Josua) på samma sätt har Gud lovat dig att han aldrig ska lämna dig eller överge dig.

En del menar att Josua bok bara är en gullig liten saga, till och med pastorer gör sådana uttalanden. Men jag ska säga dig att Josua bok är så mycket mer än en gullig liten saga. Det är ett historiskt dokument om Israels rätt att existera, det är en uppmuntran från Gud om att han finns och att han regerar än i dag.

Jak 1:17 Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan och kommer ner från ljusens Fader, hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker.

Det finns ingen växling mellan ljus och mörker hos Gud och det finns ingen växling mellan ondska och godhet hos Gud. Gud är godheten själv. Jag har gång på gång mött människor som frågat mig varför det finns så mycket ondska i världen om nu Gud är god och regerar. Svaret är ganska enkelt. Gud har gett människan en fri vilja vad hon vill göra med sitt liv. Om inte den fria viljan hade funnits så hade vi varit robotar och tjänat Gud utan att ha någonting att säga till om. Nu är vår Gud en demokratisk Gud som ger oss rätten att välja själv. Varför finns det krig? Därför att människor väljer att starta krig. Varför finns mord? Därför att människor väljer att mörda. Men i slutändan ska Gud segra. Det kanske ser mörkt ut just nu. Men om vi inte ger upp, om vi är villiga att rycka framåt trots motstånd och förföljelse så kommer så kommer Gud göra under genom vårt liv.

Hebr 13:8 Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet

Jesus Kristus är den samme för alltid. Han är likadan idag som han var för två tusen år sedan. Detta betyder att han inte har slutat att regera, detta betyder att han inte slutat att driva ut onda andar med Guds finger. (Luk 11:20)

Sluta inte tjäna Gud och betjäna människor då motstånd och förföljelse kommer. Världen kommer förmodligen inte applådera då du tjänar Gud. Men om du håller ut och gör det goda kan du till sist bli ett vittne för den här världen. Jag tänker på Dream center Los angels som idag får vara ett föredöme för både troende och hedningar. De gör mycket för den lilla människan. Tänk inte att du inte kan hjälpa alla fattiga i din stad, du kanske kan hjälpa en? Vad du har gjort för en av dessa mina minsta det har du gjort för mig säger Jesus (Matt 25:40)

SD vill begränsa invandringen med 90% det vill inte Jesus; ”Jag var främling och ni tag emot mig (Matt 25:35) Tusentals kristna är på flykt i mellanöstern, dessa ska enligt SD inte få komma till Sverige

SD vill förbjuda tiggeri bibeln säger att vi ska hjälpa tiggarna (Jes 58:6-10) Bibeln säger också:

Den som tillsluter sitt öra för den fattiges rop skall själv ropa utan att få svar (Ord 21:13)

Säg inte att muslimerna har kommit till Sverige för att ta över landet. Säg istället att Gud har kallat dem hit för att de i sann demokratisk anda ska få höra evangeliet om Jesus Kristus

Oräkneliga muslimer får varje år synder och drömmar av Jesus Kristus. Låt oss be att dessa muslimer kommer hem till Jesus, be om beskydd över de som redan gett sitt liv till Jesus. De muslimer som gett sitt liv till Jesus de senaste åren räknas i tiotusentals människor.

5 Mos 15:17 Om det finns någon fattig hos dig, en av dina bröder, i någon av dina städer i det land som HERREN, din Gud, ger dig, skall du inte förhärda ditt hjärta eller tillsluta din hand för din fattige broder,

Förhärda inte ditt hjärta under valet till riktstad och regering. Låt dig inte luras av ett parti som inte sätter människor värdet först. Rösta klokt under detta valet, tänk på de minsta i din stad och i ditt land då du röstar till valet. Och låt sanning, medkänsla och kärlek till alla oavsett folkslag segra under detta val.

Till sist, om du inte redan ha valt i valet 2014, gå och rösta på söndag. Din röst gör förändring i vårt kalla och kärlekslösa land.

| Lämna en kommentar

LÄKEDOM I LOVSÅNGEN

I dag ska jag predika för dig om att prisa Gud. Du och jag kan ha den inställningen som kung David hade till Gud. Hans inställning var att alltid prisa Gud, oavsett hur det kändes för tillfället. Oavsett vad han fick möta i vardagen. Du förstår att prisa Gud är ingen känsla, du kan prisa Gud även om du inte känner för det. Men är jag inte en hycklare om jag prisar Gud trots att jag egentligen inte vill? Nej, tvärt om. Ditt offer till Gud blir så mycket större om du prisar Gud trots vad dina känslor säger trots vad som händer eller har hänt i ditt liv. Du har alltid någonting att tacka Gud för.

Ps 71:14 Men jag skall alltid hoppas och prisa dig, om och om igen.

Låt mig fråga dig en sak. Vad är ditt hus fyllt med? Är det fyllt med kritik eller är det fyllt med lovsång. Nu finns det mycket med både bra och dåliga saker du kan fylla ditt hus med. Kritik och lovsång passar inte ihop med varandra, det är som två magneter som slår ifrån varandra. Men hoppet och lovsången är som två pusselbitar som är precis ämnade far varandra.

I dagens bibelord så säger David att han ska hoppas och prisa Gud. Vad ska han hoppas? Han sätter sitt hopp till den ende sanne levande Guden. Den Gud som har skapat dig, honom ska du sätta ditt hopp till. Hoppas på Gud, sätt ditt hopp till Gud, han är den ende som kan laga din sargade och trasiga kropp. Visst finns det mediciner så som Penicillin. Men alla mediciner har en biverkan, biverkan betyder icke önskad effekt. Men att prisa Gud har ingen biverkan. Att prisa Gud stärker dig och ger dig nytt mod.

Visste du att du kan prisa Gud i livets alla situationer? Visste du att du kan prisa Gud även om du inte känner för det? När du prisar Gud än fast du inte vill då blir ditt offer inför Gud så mycket större än om du vill prisa Gud. Då trampar du på köttet och din egen bekvämlighet och tvingar dig själv att prisa Gud.

Ps 103:1-5 Av David.Lova HERREN, min själ, ja, hela mitt inre skall prisa hans heliga namn! Lova HERREN, min själ, och glöm inte alla hans välgärningar, han som förlåter dig alla dina synder och botar alla dina sjukdomar, han som återlöser ditt liv från förgängelsen och kröner dig med nåd och barmhärtighet, han som mättar ditt begär med sitt goda,
så att du blir ung på nytt som en örn.

Här säger David till sin själ att Lovprisa Gud. Ibland måste bara du och jag prisa Gud oavsett vad våra tankar och köttet i allmänhet säger. Låt mig fråga dig en sak. Är dina känslor viktigare än Gud? För det är vad du säger om du vägrar att prisa Gud bara för att din själ säger åt dig att inte ha lust att tillbe Gud just nu. Gud är värde din lovsång oavsett vad dina känslor säger.

Glöm inte bort allt gott Gud har gjort i ditt liv. Som jag sa tidigare så kan du alltid tillbe Gud, oavsett vad dina känslor eller vad ditt sinne säger för tillfället. Glöm inte alla synder som han redan har förlåtit. Är det inte värt att tacka Gud för alla synder han har raderat ut. Visste du att då du vänt om från en synd så kommer Gud inte längre ihåg dina synder. (Jes 43:25)

Visste du att det finns läkedom i tillbedja av Gud. Du och jag kan tillbe både det ena och det andra. Vi kan sätta TV program före Gud, vi kan sätta vår ekonomi före att prisa Gud av hela vårt hjärta. Men vad vi ofta missar är att det finns helande att få från himlen mitt i lovprisningen. Mitt i detta bibelord om lovprisning så talar Gud om läkedom. Han lovar dig inte bara hälsa, han lovar till och med att du ska bli ung på nytt som en örn.

| Lämna en kommentar

TACK!

I dag ska jag predika för dig om att vara ständigt beende och om att alltid tacka Gud. Jag menar verkligen vad jag säger när jag säger att vi alltid och under alla förhållanden tacka Gud. Jag kom i skrivandets stund att tänka på en känd svensk evangelist sångare som för länge sedan gått hem till Herren, jag talar om Lapp Lisa. I en utav alla de sånger hon sjunger så sjunger hon följande: ”Tacka Gud, det är nog bäst ändå.” Jag tror verkligen hon hade funnit en hemlighet i att tacka Gud i livets alla förhållanden.

1 Tess 5:17-18 be oavbrutet och tacka Gud under alla livets förhållanden. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus.

I början av dagens bibelord så står det att vi ska be oavbrutet. Visste du att du ständigt kan vara bedjande. Kan jag sova och be samtidigt? Jag tror verkligen du kan be och sova samtidigt, men detta är ingen ursäkt för dig att sova till tretton tiden varje dag. Det finns så många olika sätt som vi kan be på, vi kan be i förståndet, vi kan be i tungor och vi kan be tyst på vår insida. Om vi skulle be ständigt så skulle det vara så mycket svårare att stup i ett falla i synd. Nu menar jag inte att du eller jag gör det. Men tänk efter, vill vi synda då vi är i bön? Knappast, då vill vi ge oss hän till Herren.

Vidare står det: ”Tacka Gud under livets alla förhållanden. Tacka Gud då du är på berget, tacka Gud då du är i dödsskuggans dal, tacka Gud då du är sjuk. Nu menar jag inte att du ska dansa av glädje för att du har en obotlig sjukdom. Men tänk så här istället. När jag kommit över till andra stranden kan jag hjälpa de som går igenom det som jag nu går igenom. När jag förberedde mig för denna predikan kom jag att tänka på en sång som går så här: ”Jag tackar Gud för bergen, jag tackar Gud far dalen, ja alla stormar i mitt liv. För hade jag inte mött problemen, så hade jag inte fått höra Gud tala eller lärt mig vad tron på Gud förmår.” Detta är verkligen sant. Hade jag inte gått igenom alla dalar och alla stormar jag gått igenom i mitt snart 39 åriga liv, då hade jag absolut inte kunnat förmedla dessa predikningar till dig.

Det står att det är Guds vilja att du under livets alla förhållanden ska tacka Gud. Du har alltid något att tacka Gud för, du kan tacka honom för det där bönesvaret du fick, att Jesus har dött för dig, för de gånger som han helat dig, för att han aldrig någonsin kommer lämna eller överge dig.

I Psalm tjugotre så står det: ”Om jag än vandrar i dödsskuggans dal så fruktar jag inget ont, din stav och käpp det tröstar mig.” I en annan översättning står det: ”Din ord och din ande det tröstar mig.” Visste du att du kan hitta tröst i Guds ord, men då måste du öppna bibeln och läsa. Under tider av storm, i tider då vi går genom eld och vatten, då är det inte tid att bara sitta och klaga, då är det tid att öppna bibeln och studera ordet mer än någonsin. Om du inte vet vad du ska studera så studera psalm 23, efter det kan du studera Jesaja kapitel 41-44, Du behöver inte läsa allt på en gång, du kan studera lite i taget och skriv sedan upp vad du upplever att skriften talar till just dig. Skriften är ett kärleksbrev från Gud till dig. Ett brev av uppmuntran kärlek styrka förmaning och mycket mer.

Publicerat i PRISA GUD, UPPMUNTRAN | Lämna en kommentar

HOPP FÖR STUNDEN Säsong 3 Avsnitt 2

Dagens bloggpost sänds ut på mail till närmare 500 personer. I veckans TV program Hopp För Stunden talar jag om att Gud är för dig och om Guds kärlek. Vill du som läser detta på mail se veckans TV program kan du klicka på denna länk. Du som läser detta på min blogg kan se programmet nedan genom att klicka på play. Nästa vecka funderar jag på att tala om själens ankare som bibeln talar om i Hebreerbrevet. Jag önskar dig en underbar dag/kväll.

 

 

| Lämna en kommentar

LJUSET KAN FÖRVANDLA DIG OCH ANDRA

Idag tänker jag predika för dig om att du kan ha ett ljus i ditt liv. Ibland kan det kännas mörkt omkring oss, som om vi bara snubblade och föll hela tiden. Då finns det ett ljus i ordet för dig. Ordet kan ge dina ögon ljus så du ser vem fadern är, så att du ser vem sonen är och så att du ser vem Den Helige Anden är. Ordet kan också ge dig ljus så att du ser farorna som lurar på livets stig.

Ps 119:105 Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig.

Guds ord, det vill säga bibeln, är ett ljus för dig i ditt dagliga liv. Det hjälper dig att fatta rätt beslut, beslut som är grundade på Guds ord. Det ger dig visdom hur du ska handla i vissa situationer. Jag vill uppmuntra dig att dagligen läsa Guds ord. Läs Psaltaren eller ordspråksboken det första du gör på morgonen. Dessa böcker är fyllda med lovsång och visdom.

Guds ord är ett ljus för dina fötter. Här i livet kan vi möta både mörker och elände. Då är Guds ord ljuset på livets stig. Guds ord säger att den väg som leder till livet är smal. (Matt 7:14)

I dessa dagar behöver vi verkligen ljus på den stig vi vandrar, den stig som kallas livets stig. Be till Gud om urskillning så att du inte luras. Tänk inte att det bara handlar om dig och ditt liv. Det handlar så mycket mer än bara dig och ditt. Du har människor som ser dig, som mycket väl kan ta efter ditt handlande. Du och jag kommer en dag stå inför himlens Gud, vad ska han då säga till oss? Du och jag väljer här på jorden vad han ska säga. Tänkte jag bara på mig själv här på jorden, sträckte jag mig ut till andra? Gjorde jag det Gud sa åt mig att gör?

Joh 12:46 Jag är ljuset som har kommit till världen, för att ingen som tror på mig skall bli kvar i mörkret.

Jesus är ett ljus i den här världen, du kan vara ett ljus för de som sitter i mörkret och dödskuggans land. (Matt 4:16) Om du är frälst så har du Jesus på din insida, då kan du vara ett ljus för den här världen. Du kan inte vara ett ljus om du lever som den här världen.

Rom 12:2 Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom.

Du och jag har ett ansvar inför Gud att inte leva hur som helst, en lössläppt kristen är inte ett ljus i den här världen. Du kan inte gotta dig i världens usla brunnar och samtidigt vara ett ljus i den för världen. Ha då istället den frukt som omvändelsen bar med sig, liv, frid, tålamod, kärlek, omsorg och så vidare. Om du har den frukten i ditt liv så kommer världen se ljuset i ditt liv. Ljuset i ditt liv kan irritera den världslige för du lyser på hans synd, eller ljuset i dig lyser upp hans hjärta så att han vet att han är en syndare. Men då är det inte tid att vara kall och kärlekslös.

Så knyter vi ihop dagens bloggpost med dagens första ord. Guds ord är ljuset i ditt liv. Du förnyar ditt sinne genom är dagligen fylla dig med ordet. Läs inte bara bibeln på söndagarna, läs det dagligen. Låt ljuset lysa upp ditt sinne och ditt hjärta dagligen och låt ordet dagligen förvandla dig.

| Lämna en kommentar