LÅT DIN TUNGA SPRIDA LIV

Jag har en kortfråga till dig. Vad kommer din tunga med? Kommer den med liv? med svek? eller kommer den med ond bråd död? Vi kan alla lära oss att tygla vår tunga. Du och jag behöver inte alltid ge svar på tal. Om någon är oförskämd mot oss, då har vi tre val. Vi kan nonchalera dem, vi kan vara otrevlig tillbaka eller vi kan vara vänliga.

En del människor påstår att de inte kan tygla sin tunga, men då har de inte ansträngt sig nog mycket. Be till Gud att han ska hjälpa dig att tala i rätt tid och tala rätt ord. Då kommer du ha en tunga av liv och läkedom.

Ord 18:21 Tungan har makt över död och liv, de som gärna brukar den får äta dess frukt.

Du kan välja att tala liv och läkedom över dig själv och andra. Om din mun är full av liv, frid och läkedom så kommer du sprida ett välbehag runt omkring dig.

Jag menar inte att du aldrig får säga ifrån när någon är otrevlig. Men jag tror att vi många gånger ska säga någonting positivt till de som klagar och är otrevliga.

Jag har en vän som nästan alltid är positiv. Han ser i nio falla av tio någonting negativt i det positivas lampsken. Jag menar inte att den personen är naiv. Utan att personen ifråga har en enorm kapacitet till uppmuntran och stöttning.

Till sist, använd inte din tunga till att tala ned dig själv. Tala istället liv och hopp över dig själv. Se morgondagen med trons ögon, men positivitet och framtidstro. Om man inte är van vid det så kan det ta ett ta att vända på skeppet. Men börja i det lilla. Börja med att säga Tack Jesus för att jag får uppleva ännu en morgon med dig. Fokucera dig inte på att du hällde salt i kaffet istället för socker. Fokusera dig på att Gud älskar dig, och han har kallat just dig, in i en tid som denna, och jast du har en kallelse för en tid som denna.

Publicerat i GE INTE UPP, UPPMUNTRAN | Lämna en kommentar

BÖRJA DÄR DU ÄR OCH GÅ MOT DIT DU SKA

I dag vill jag undervisa dig om vikten av att inte ge upp, vikten att fortsätta kämpa och vikten av att ta ett steg i tro. Börja planera för vad du ska göra om några månader. Sitt inte och tänk att du eventuellt ska köpa en cykel till sommaren. Börja spara redan nu för cykeln du ska köpa. Varför beställer du inte cykeln redan nu?

Jag kom idag att tänka på mannen med den förlamade handen. Medan handen redan var förlamad så sa Jesus räck ut din hand.

Joh 12:10 och där fick han se en man som hade en förlamad hand. Fariséerna frågade honom:”Är det tillåtet att bota någon på sabbaten? ” för att få något att anklaga honom för. Men han svarade: ”Om någon av er har ett får och det faller i en grop på sabbaten,  griper han då inte tag i det och griper upp det?Tänk hur mycket mer värd en människa är än ett får! Det är alltså tillåtet att göra gott på sabbaten.” Sedan satan till mannen: ”Räck fram din hand!” Och när mannen gjorde det, blev handen lika frisk igen som den andra.

I det mänskliga så kunde inte mannen räcka ut sin hand. Idag hade många sagt till Jesus, är du dum? det är ju lam. Men den här mannen hade fattat något som många inte förstår i västvärlden.Han hade fattat att han var tvungen att agera i tro.

Jag tror att vi ibland behöver agera i tro. Sitt inte och vänta på perfekta omständigheter.När Petrus gick påvattnet till Jesus,  då väntade han inte till att det hade Slut at blåsa. Vågorna gick höga, men Petrus tog ett steg ut ur sin trygghets zon. Det behöver du också göra ibland.

Sitt inte och vänta på att du ska ha din egen privata helarklack och femtio förebedjare som ber dyget runt för dig. Börja där du är just nu. Du kan inte börja nu där du är om tio år, det går inte. Tänk inte att du har så lite och vet så lite. Börja här och nu och gör det du kan nu och vet nu, då kommer Gud att leda dig in i segrar du inte kunde drömma om för tre år sedan.

 

Publicerat i STYRKA, UPPMUNTRAN | Lämna en kommentar

HÅLL FAST VID HOPPET

Gud vill att du och jag ska vara stadiga i vår tro på Gud. Han vill inte att du och jag ska kastas hit och dit av varje omständighet som dyker upp i livet. Men Jimmy vad ska jag göra för att bli fast i min tro på Gud? Du behöver först och främst ha en daglig rutin av att läsa ordet och umgås med Gud. Om du gör det så kommer du att lyfta din blick då stormen kommer

Hebr 10:23 Låt oss stadigt hålla fast vid hoppet vi bekänner oss till, för han som har gett oss löftena är trofast.

Det hopp som vi bekänner oss till är Jesus och hans försoningsverk på korset. Jesus dog en gång för alla, för att öppna vägen till fadern.

Jag påstår inte att du aldrig kommer att ha problem, jag påstår inte att du och jag aldrig kommer gå genom elden, men när du gör det så kommer du och jag renas i elden. Precis som när man renar Guld och tar bort slaggprodukter, så renas du och jag från olika saker som drar oss bort från Gud.

Hela bibeln är full av löften. Gud har lovat dig bönesvar, försörjning, helande och mycket mer. Han har inte lovat dig att du ska få dessa löften i morgon. Men Gud håller alltid sina löften, och han kommer aldrig för sent.

 

 

Publicerat i GE INTE UPP, GUDS LÖFTEN, HOPPET | Lämna en kommentar

VID SLUTET AV VARJE DAL

I dag vill jag predika ett kort budskap som Herren gav till mig för något år sedan. Jag satt och studerade psalm 23 och bad ut psalm 23 över mig. helt plötsligt så kommer vers fyra i ett helt annat ljus. Låt oss läsa vers fyra

Ps 23:4 Även om jag vandrar i den mörkaste dal, fruktar jag inget ont, för du är med mig, din käpp och stav de tröstar mig.

I en annan översättning står det även om jag går genom dödsskuggans dal,

Lägg märke till att det står när jag vandrar. Det står inte att du ska kampa eller ha husvagnssemester i denna dal. Det står inte att du och jag ska förbli i denna dal. Nej, det är under en livsperiod som du och jag går igenom dalar i livet.

En del har frågat mig ”-Hur länge ska jag vara i denna dal” Jag har allvarligt talat tänkt en del på det. Jag brukar säga att alla dalar är inte lika långa, och att du och jag måste fortsätta vår vandring med Jesus för att komma över till andra sidan.

Jag påstår inte att du inte får sörja. Men vad jag menar är att det finns en fara i att fastna i dalen, att vända sig tillbaka och sörja över hur det kunde ha varit. Istället borde du och jag hålla vår blick på det som Gud har framför oss.

Oavsett hur du känner dig i dalen så går Gud med dig. Här handlar det inte om dagsformen. Det handlar om sanningen, och sanningen är ordet, och ordet lovar oss att Jesus alltid finns där, oavsett vad vi går igenom, oavsett vad folk säger eller tycker om oss,

Jag är helt övertygad om att käppen och staven är en bild på Guds ord och Guds ande. När vi går genom dalen av dödsskugga så är det viktigare än någonsin att hålla sig till ordet. Om du inte orkar läsa så lyssna istället så ordet.

Ps 121:1 Jag ser upp mot bergen, varifrån skall min hjälp komma.  Min hjälp kommer från Herren som har gjort himmel och jord.

Jag är övertygad om att i slutet av den dal som vissa av er befinner sig i så finns ett berg. På det berget står Jesus och väntar på dig. Lyft din blic framför dig, håll din blick fixerad på Jesus. När du kommit igenom denna hemska dal, så kliv upp på berget och sök Gud, få nya drömmar och nya visioner.

Låt ingen och inget hindra dig från att fullfölja den kallelsen som Gud har kallat dig in i.

 

 

Publicerat i HOPPET, STYRKA, UPPMUNTRAN | Lämna en kommentar

SE PÅ JESUS I NÖDEN

När du och jag går genom nöden så är det så viktigt att vi fokuserar på Herren, och håller våra ögon låsta vid honom. Allt möjligt händer runt oss när vi beslutar oss för att fixera våra ögon på Jesus. Vågorna kommer att gå högre och högre runt omkring dig. Men då är det inte tid att sluta titta på Jesus. Ni som har körkort vet säkert att oavsett vad som händer i bilen så kan du inte ta dina ögon bort från vägen. Det är på samma sätt med dig och Jesus. Oavsett vad som händer, fortsätt se på Jesus, fortsätt Lovsjunga hans namn, fortsätt tacka honom för alla segrar han tagit dig igenom.

Ps 138:7 När jag måste gå genom nöd. Håller du mig vid liv. Du sträcker ut din hand mot mina fienders vrede, och med din mäktiga hand räddar du mig

Jag vill stanna upp vid den första delen av detta bibelord. När du går genom nöd håller Gud dig vid liv. Jag har genom åren gått genom oräknerliga nöder. Men jag har inte stannat vid en enda nöd, jag har tagit mig igenom och dragit vidare.

Detta vill jag uppmuntra dig till idag. Stanna inte vid en viss nöd, utan fortsätt framåt. Alldeles för många av oss stannar och begrundar nöden och beklagar oss över vad vi gick igenom. Visst kan man utvärdera om och vad man gjorde för fel, men det gör man när man är på väg framåt.

Med andra ord, titta mer framåt än i backspeglarna. För tittar du hela tiden på det förflutna då är du snart i diket.

I detta bibelställe så slutar Gud med att lova dig att han sträcker ut sin hand och räddar dig. Bara lita på honom. Vad ska jag göra för att han ska komma och hjälpa mig? Be honom om hjälp och förvänta dig att han ska gripa in.

 

 

| Lämna en kommentar

SOPPAN GUD INTE GLÖMDE

Dom senaste dagarna har jag studerat och reflekterat över att Gud vill att du och jag ska ta kontroll över våra tankar. Jag väl medveten om att de finns de som plågas svårt av tvångstankar. Men namnet Jesus är så mycket starkare än åla tankar som plågar dig.

Gud vill att du ska ha dina tankar då det som är där ovan. Det vill säga på himlen  Ta gärna tid och tänk och studera om vad Jesus sa om himlen.

Ord 3:6  Räkna med honom på alla dina vägar, så skall han göra dina stigar jämna. 

Gud vill att du ska förvänta dig att Gud griper in i din livssituation.Det finns inget fall som är för svårt för Jesus. När vi människor har gett upp. När din familj och dina anhöriga har gett upp då har Gud inte gett upp.

När jag ser dig min vän så ser jag bara möjligheter. Varje minut har 60 möjligheter innom sig. VArje sekund kan du och jag välja att fortsätta vara eld och lågor för Gud.

JAG tror Gud säger till någon just nu. Räkna med mig, och sätt din tillit till mig. Jag kan reda ut den soppa som du har hamnat i.

| Lämna en kommentar

TRYGGHETSZON ELLER VISION

I söndags predikade jag i stadsdelen valsätra i Uppsala. Jag tänkte att jag idag skulle kortfattat dela med mig det budskap som min Herre lade på mitt hjärta.

Jag tror att de flesta av oss någon gång fått en vision eller en dröm från Gud. Och jag tror att de flesta av oss stått och övervägt om vi ska göra vår dröm till en verklighet. Missförstå mig inte. En dröm betyder inte alltid att den är från Gud. Men om du har en dröm, och ett ord från Gud. Tveka inte, utan ta ett steg ut på vattenytan.

Matt 14:26- Då hans lärljungar fick se honom gå på sjön blev de förskräckta, för de trodde de var ett spöke, och de skrev av rädsla. Men Jesus talade genast till dem och sa: ”Lugna er, det är jag. Var inte rädda.” Då svarade Petrus honom: ”Herre, om det verkligen är du, så säg till mig att komma till dig på vattnet.” ”Ja”, sa Jesus. ”Kom!” Petrus klev då över båtkanten och började gå mot Jesus.

Jag älskar det svaret Jesus ger Petrus. Jesus säger inte: ”Du skulle bara våga göra något så dumt.” Nej, han säger ”JA!” och det säger han än idag. Jesus bara väntar på att du och jag ska ta ett steg ut ur vår trygghets zon för att följa Jesus och göra det han har kallat dig att göra.

Petrus tar ett steg ut ur sin trygghets zon, ut ur det son egentligen var hans yrkesroll och inkomstkälla. Jag menar inte att du ska säga upp dig och leva i tro. Gör det Gud har sagt. Har du ett ord från Jesus. Gå på det ordet det håller.

Men sjönk inte Petrus. Fokusera inte på att han sjönk. Låt oss fortsätta att läsa vad som egentligen hände.

Matt 14:30 Men när han såg hur det blåste blev han rädd och började sjunka.

De flesta slutar läsa här och menar att detta är et varnande exempel. Men petrus gick tillsammans med Jesus på vattnet till båten och klev in i den.

När du tagit ett steg ut på vattnet så titta inte på världsmarknaden, titta inte på arbetslöshets prognosen. Titta på Jesus. Omständigheterna kommer aldrig vara perfekt.

Matt 14:31 Och genast räckte Jesus ut handen och grep tag i honom. ”Så lite tro du har!” sa Jesus. ”Varför tvivlade du?” Sedan steg de i båten.

Petrus gick faktiskt med Jesus tillbaka till båten. Ser du att de står att de klev i båten. Denna berättelse står inte där för att varna oss från att ta ett steg ut på vattnet. Jesus lät detta ställe stå här för att visa oss att vi kan göra det Jesus sagt åt oss att göra.

Fäst din blick på Jesus försök inte analysera vad andra gör i tro och hur fåniga de är som går ut på vattnet. Gör det Gud har sagt åt dig och lägg dig inte i vad han har sagt åt de andra som valt att följa Jesus.

| Lämna en kommentar