TRYGGHETSZON ELLER VISION

I söndags predikade jag i stadsdelen valsätra i Uppsala. Jag tänkte att jag idag skulle kortfattat dela med mig det budskap som min Herre lade på mitt hjärta.

Jag tror att de flesta av oss någon gång fått en vision eller en dröm från Gud. Och jag tror att de flesta av oss stått och övervägt om vi ska göra vår dröm till en verklighet. Missförstå mig inte. En dröm betyder inte alltid att den är från Gud. Men om du har en dröm, och ett ord från Gud. Tveka inte, utan ta ett steg ut på vattenytan.

Matt 14:26- Då hans lärljungar fick se honom gå på sjön blev de förskräckta, för de trodde de var ett spöke, och de skrev av rädsla. Men Jesus talade genast till dem och sa: ”Lugna er, det är jag. Var inte rädda.” Då svarade Petrus honom: ”Herre, om det verkligen är du, så säg till mig att komma till dig på vattnet.” ”Ja”, sa Jesus. ”Kom!” Petrus klev då över båtkanten och började gå mot Jesus.

Jag älskar det svaret Jesus ger Petrus. Jesus säger inte: ”Du skulle bara våga göra något så dumt.” Nej, han säger ”JA!” och det säger han än idag. Jesus bara väntar på att du och jag ska ta ett steg ut ur vår trygghets zon för att följa Jesus och göra det han har kallat dig att göra.

Petrus tar ett steg ut ur sin trygghets zon, ut ur det son egentligen var hans yrkesroll och inkomstkälla. Jag menar inte att du ska säga upp dig och leva i tro. Gör det Gud har sagt. Har du ett ord från Jesus. Gå på det ordet det håller.

Men sjönk inte Petrus. Fokusera inte på att han sjönk. Låt oss fortsätta att läsa vad som egentligen hände.

Matt 14:30 Men när han såg hur det blåste blev han rädd och började sjunka.

De flesta slutar läsa här och menar att detta är et varnande exempel. Men petrus gick tillsammans med Jesus på vattnet till båten och klev in i den.

När du tagit ett steg ut på vattnet så titta inte på världsmarknaden, titta inte på arbetslöshets prognosen. Titta på Jesus. Omständigheterna kommer aldrig vara perfekt.

Matt 14:31 Och genast räckte Jesus ut handen och grep tag i honom. ”Så lite tro du har!” sa Jesus. ”Varför tvivlade du?” Sedan steg de i båten.

Petrus gick faktiskt med Jesus tillbaka till båten. Ser du att de står att de klev i båten. Denna berättelse står inte där för att varna oss från att ta ett steg ut på vattnet. Jesus lät detta ställe stå här för att visa oss att vi kan göra det Jesus sagt åt oss att göra.

Fäst din blick på Jesus försök inte analysera vad andra gör i tro och hur fåniga de är som går ut på vattnet. Gör det Gud har sagt åt dig och lägg dig inte i vad han har sagt åt de andra som valt att följa Jesus.

| Lämna en kommentar

TRO HOPP SEGER

Gud vill att du och jag fullt och helt ska lita på honom. Han vill inte att vi ska lita på våra ägodelar, utan att vi av hela vårt hjärta ska lita på honom. Nu menar jag inte att du inte ska utbilda dig. Om du vill åstadkomma en varaktig förändring till det positiva i din stad eller ditt land. Då måste du ha någon form av utbildning.

Ps 20:8 Många livar på vagnar och hästar, men vi sätter vårt hopp till HERRENS, vår Guds namn.

Man kan säga att vagnar och hästar är något du har, du och jag ska inte sätta vårt hopp till det VI har. Din bil, moped eller cykel kan hjälpa dig i livet, men din Gud är så mycket större än din cykel eller bil.

Gud vill att du och jag ska sätta vårt hopp till namnet som är över alla namn. Namnet Jesus är över namnet sjukdom och brist. Om du sätter ditt hopp till det namnet så kan du gå segrande ur varje omständighet. Seger innebär först och främst en strid som du måste vinna. När, inte om, när du går igenom en strid. Sätt då ditt hopp till Jesus så kommer du då segrande igenom.

| Lämna en kommentar

BEVARAD I FRID

Jesaja 26:3 Den som är fast i sitt sinne bevarar du i frid,

Vilket underbart löfte från Gud, han har lovat att bevara dig i frid. Om du och jag håller vårt sinne rent och fast. Du och jag kan inte låta våra tankar och våra kännslog styra hela vårt liv. Men vad ska styra mitt liv då? Guds ord ska styra ditt och mitt liv

Allt för många kristna styr sina liv och livets steg efter hur det känns för stunden. Men vi är av ett konungsligt släkte. Vi kan inte tala på ett sätt för att det just nu känns som det är så. Vårt tal ska vara i enlighet med Guds ord.

| Lämna en kommentar

HAN SOM FÖRMÅR BOR PÅ DIN INSIDA

Jag fortsätter med mina korta predikningar. Min tanke är att alla snabbt ska få ett ord av uppmuntran snabbt.

Efesiebrevet 3:20 Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss.

Om du har tagit emot Jesus som din frälsare och Herre, då har du Guds levande och mycket verksamma ande på din insida. Samma ande som uppväckte Jesus från det döda finns i din och min insida.

Vem är det som ska göra miraklet? Är det du eller jag? Nej, det är Guds ande som står för miraklet. Om du gör det lilla som du kan så gör Gud det enorma som han kan.

När Moses sträckte ut staven över röda havet så kunde det så löjligt och litet ut. Vad förmår en man med en käpp i jämförelse med ett stort och mäktigt hav. Men Moses frågade inte varför. Han gjorde som Gud sa, och just därför blev hela Israel räddad från att bli dödade.

Nästa gång Gud ber dig göra en sak, ifrågasätt honom inte. Gör som Gud har sagt så blir det som Gud har sagt.

| Lämna en kommentar

Veckans korta predikan

Som jag berättat tidigare lägger jag bara ut korta predikningar. Om du klickar på länken nedan kan du titta på en predikan på drygt tre minuter. Drygt två minuter

| Lämna en kommentar

KRAFTEN FINNS I GUDS NÅD

Idag har jag valt att predika utifrån ”Nu bibeln” det var en översättning som talade till mig som starkast.

Jeremia 29:11 Jag vet vilka planer jag har för er, säger HERREN, det är planer för välgång och inte något ont, för att ge er en framtid och ett hopp.

Här står det att Gud har en plan med ditt liv. Långt innan du föddes så hade Gud en plan med ditt liv. Tyvärr så lever de fästa av oss inte ut i Guds fulla plan fullt och helt. Sjukdom fattigdom och skilsmässa från Gud ingår inte i Guds plan för ditt liv.

Ursprungsplanen med ditt liv var att du skulle ha gemenskap med Gud. Vill du visa respekt för Gud? Vill du visa honom att du uppskattar det Jesus gjorde på korset. Fyll dig då inte med vad som helst.  Jag personligen klarar inte av att titta på triller, action filmer. Det som gör mig så ledsen är att det i stora drag inte finns någon film som inte innehåller våld,  sex och lögn, ja till och med mord och dråp. Ditt och mitt sinne är ett slagfält.  Bygg upp murarna runt ditt sinne, och fyll dig inte med all skön smörja.

Visste du att Pauls uppmanar oss att hämta kraft i Guds nåd ( 2 Tim 2:1)

| Lämna en kommentar

VAR STARKA OCH HÄMTA NYTT MOD

Visste du att du kan komma inför Gud och be om vad hällst som du behöver. Behöver du nytt mod, kom då inför Gud och hämta nytt mod. Har länge ska jag söka Gud för att få detta? Du söker honom ända tills du finner honom. Du kommer inför Guds ansikte i bön och lovsång. Om du har tappat en diamant. Hur länge skulle du då söka efter den. OM DU VISSTE ATT DIAMANTEN LÅG INNE I DIT HEM?  Om du behöver kraft ifrån höjden, sök då Gud tills du fått denna så högt dyrbara modet.

5 Moseboken 31:6 Var starka och frimodiga, var inte rädda eller förskräckta för dem ( Israels fiender) Ty HERREN, din Gud, går själv med dig.

Gud går inte bara med dig, han går alldeles tätt intill dig. Gud låter din inte gå ensam genom strider och genom kampen som du just nu går igenom. Kanske undrar du:”Var är nu denne stora mäktiga Gud”Men låt mig då uppmana dig att vänta i tro och tålamod.

PS 37:7 VAR STILLA INFÖR HERREN OCH VÄNTA PÅ HONOM.

Arr vänta inför Gud är inte att stå otåligt inne i en Buss hållplats.  Nej när du väntar så måste du ha tålamod. Du kan inte förvänta dig att Gud ska komma på dina villkor. Gud kommer i rätt tid, inte i grevenstid.

Glöm inte bort att du är oerhört högt älskad och dyrbar.

| Lämna en kommentar