KRAFTEN FINNS I GUDS NÅD

Idag har jag valt att predika utifrån ”Nu bibeln” det var en översättning som talade till mig som starkast.

Jeremia 29:11 Jag vet vilka planer jag har för er, säger HERREN, det är planer för välgång och inte något ont, för att ge er en framtid och ett hopp.

Här står det att Gud har en plan med ditt liv. Långt innan du föddes så hade Gud en plan med ditt liv. Tyvärr så lever de fästa av oss inte ut i Guds fulla plan fullt och helt. Sjukdom fattigdom och skilsmässa från Gud ingår inte i Guds plan för ditt liv.

Ursprungsplanen med ditt liv var att du skulle ha gemenskap med Gud. Vill du visa respekt för Gud? Vill du visa honom att du uppskattar det Jesus gjorde på korset. Fyll dig då inte med vad som helst.  Jag personligen klarar inte av att titta på triller, action filmer. Det som gör mig så ledsen är att det i stora drag inte finns någon film som inte innehåller våld,  sex och lögn, ja till och med mord och dråp. Ditt och mitt sinne är ett slagfält.  Bygg upp murarna runt ditt sinne, och fyll dig inte med all skön smörja.

Visste du att Pauls uppmanar oss att hämta kraft i Guds nåd ( 2 Tim 2:1)

| Lämna en kommentar

VAR STARKA OCH HÄMTA NYTT MOD

Visste du att du kan komma inför Gud och be om vad hällst som du behöver. Behöver du nytt mod, kom då inför Gud och hämta nytt mod. Har länge ska jag söka Gud för att få detta? Du söker honom ända tills du finner honom. Du kommer inför Guds ansikte i bön och lovsång. Om du har tappat en diamant. Hur länge skulle du då söka efter den. OM DU VISSTE ATT DIAMANTEN LÅG INNE I DIT HEM?  Om du behöver kraft ifrån höjden, sök då Gud tills du fått denna så högt dyrbara modet.

5 Moseboken 31:6 Var starka och frimodiga, var inte rädda eller förskräckta för dem ( Israels fiender) Ty HERREN, din Gud, går själv med dig.

Gud går inte bara med dig, han går alldeles tätt intill dig. Gud låter din inte gå ensam genom strider och genom kampen som du just nu går igenom. Kanske undrar du:”Var är nu denne stora mäktiga Gud”Men låt mig då uppmana dig att vänta i tro och tålamod.

PS 37:7 VAR STILLA INFÖR HERREN OCH VÄNTA PÅ HONOM.

Arr vänta inför Gud är inte att stå otåligt inne i en Buss hållplats.  Nej när du väntar så måste du ha tålamod. Du kan inte förvänta dig att Gud ska komma på dina villkor. Gud kommer i rätt tid, inte i grevenstid.

Glöm inte bort att du är oerhört högt älskad och dyrbar.

| Lämna en kommentar

ÖGONKONTAKT

Idag vill jag skriva lite kort till dig om Guds frid. Det finns bara en äkta frid, en frid som går långt utöver den frid som människor i alla tider har försökt kopiera. Namnet Jesus ger en frid som är helt utan gräns.

Joh 14:27 Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger.  Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. 

Gud vill ge dig en äkta frid på djupet, en frid helt och hållet, till hundra procent. En frid som man inte kan förstå med sitt interlekt.  Du och jag får ta del av Jesus seger, i denna seger finns det överflöd av liv, frid och hälsa.

Denna världen har alltid försökt kopiera den frid som världen på alla sätt försöker kopiera på sitt sätt. Flaskan kan inte ge dig en permanent frid. Om du viskar namnet Jesus, om och om igen då kommer han med sin närvaro

Till sist säger Jesus att vi inte ska vara oroliga, att vi inte ska tappa modet. När vi tappat modet så är som svagast. När jag ibland har varit deppig och tappat modet, då brukar jag tänka på Jesus.

När Petrus satt i båten och frågade Jesus om det var han, då ville Petrus ha ett ord. Ordet Petrus fick var kom (Mattes 14:28 ) och han gick på det ordet. När du och jag går på ett ord från Jesus, då ska vi inte titta på omständigheterna, vi ska ha ögonkontakt med Jesus. Om du ser på omständigheterna så kommer tvivel och fruktan skölja över dig våg efter våg. Så fokusera inte på satans attacker och manövrar för att få dig att tvivla. Håll hela din uppmärksamhet fäst på Jesus.

SE PÅ JESUS, JAG VILL LYFTA MIN BLICK, OCH SE HONOM SÅ SOM HAN ÄR

 

 

| Lämna en kommentar

DITT LIV VILAR PÅ DINA LÄPPAR

I dag vill jag skriva till dig om dina och mina ord. Vare sig du vill erkänna det eller inte, så är du och jag ansvariga för vad du och jag talar. Vi kan välja att tala liv, frid, hälsa och nåd. Vi kan också tala död och föruttnelse.

Det är i första hand inte din mun som striden ligger på. Striden ligger inte på din tunga. Det du pratar måste först passera genom ditt hjärta och ut genom  dina  läppar. Ibland är det smart att tiga istället för att tala.

ordspråksboken 4:23 (a)  Framförallt som ska bevaras må du bevara ditt hjärta,

Framför allt annat så ska du bevara ditt hjärta. Detta betyder att du och jag absolut inte ska låta vårt hjärta vara en sopstation föronen skvalserien förtagård ochurch död. Du och jag ska inte sitta och slötitta på allt möjligt skräp på tv internet och tidningar. Var noga med vad du tittar på.

(b) ty från det utgår livet.

Ditt hjärta formar livet. Det är inte slumpen som formar ditt liv. Har du blivit uppfostrad med att tala skvaller sjukdom och död, då är det hög tid att bryta den träden.  Jag satt för någon vecka sedan och tittade på en komedi. Där två personer satt och försökte bräcka varandra med hur udda de var som barn. Till sist sa den ena till den andre: ”men hallå! Det är faktiskt inte någon tävling”  Så kan vi människor sitta och diskutera med varandra. Komiskt men tragiskt. Om du ska vara värst på någonting så borde det vara på att tala liv och hälsa över dig, dina  vänner.

| Lämna en kommentar

HERREN HJÄLPER DIG

Du kanske just nu är hårt ansatt av djävulen. Det kanske kommer slag på slag mot dig. Men jag uppmanar dig, GE INTE UPP. Fienden kan använda taktik på taktik för att få dig på fall. När är det egentligen vi faller? Jag tror vi faller när vi ser på stormen istället för på Jesus, eller när vi ser på frestelsen istället för på Guds storhet.

PS 118:13 De stötte mig hårt för att få mig på fall, men Herren hjälpte mig.

Du kanske just nu är hårt attackerad av fienden. Men det står här att Gud hjälpte mig. Låt detta bli din Tack sång till Gud. Gud kommer och hjälper dig. Han kommer aldrig för sent.

Oavsett hur hårt djävulen slår dig så kommer Gud ändå låta dig få fast mark under fötterna.

I en annan översättning står det: ”Jag stod precis framför klipparen,  redo att falla. Men Gud räddade mig.”

| Lämna en kommentar

ORD SOM TRÄNGER IGENOM

Denna helg vill jag i tre minuter dela en micropredikan om Guds ord. Du vet väll vad Guds ord är. Guds ord tränger i genom vilket motstånd som helst.  Titta på helgens micropredikan som är drygt tre minuter lång https://m.youtube.com/watch?v=bxUR4w1l5to

 

| Lämna en kommentar

TRONS ÖGON

Idag predikar jag om Guds ord, om att tro på att det är som din Gud säger att det är. Gång på gång så såg stora Guds män i bibeln i tro vad Gud hade lovat. Gud hade aldrig sagt till oss att tro utan att se löftet om han inte själv hade gått samma väg.

1 Moseboken 1:1 I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet, och Guds ande svävade över vattnet.  Gud sade:”Varde ljus.” Och det blev ljus.

Före Gud talade så var det mörker och kaos. Men sedan hände någonting anmärkningsvärt. Vad var det Gud gjorde? Han talade! Vad talade han? Sitt ord. Visste du att Guds ord kan vända din situation från mörker till ljus. Guds ord skapar liv.

Såg Gud omedelbart resultatet av det han skapade med sitt ord? Låt oss titta efter.

1 Moseboken 2:5 Det växte ännu ingen buske på jorden, och ingen ört hade ännu vuxit upp ur marken. Ty Herren Gud hade inte låtit det regna på jorden. Och det fanns ännu ingen människa som kunde bruka den. Men en dimma steg upp från jorden och vattnade hela marken. Och Herren Gud formade människan av stoft på jorden, och blåste in liv sade i hennes näsa. Så blev människan en levande själ.

När Gud hade talat ut sitt ord så trodde han att det han talade skulle bli till. Med sina fysiska ögon kunde han inte så några träd buskar blommoreller någonting annat.

Ibland behöver vi göra precis som Gud gjorde då han skapade himmel och jord. Gud trodde, och därför blev allt till.

Du och jag behöver använda Trons ögon. Vi behöver se i tro angående det vi står i tro för.

 

| Lämna en kommentar