MICROPREDIKAN

Från och med november 2018 lägger jag ut en kort uppmuntrande predikan på tre till fyra minuter lång. Här vill jag uppmuntra dig i din dagliga vandring med Jesus. Att fortsätta tro hoppas be och mycket mer olika ämnen.

2018 11 16

2018 11 11

Annonser