INGEN ANNAN ÄN DU KAN VARA DU

Anledningen till att jag bloggar då och då är att jag vill uppmuntra andra att inte ge upp. Jag vet själv hur smärtsamt  det är att vara mod fälld,  att tappa all hopp om räddning. Det finns en kraft i Guds ord att resa oss upp, fästa vår blick på målet, och göra det bästa vi kan.

Idag vill jag kort predika för dig fortsätta framåt i din vandring med Gud. Vi människor har en förmåga att älta det som ligger bakom. Älta betyder att upprepa med sin mun eller tanke om misstag vi gjort eller hur vi blivit behandlade. Men Gud vill att du lägger mer allt elände och sträcker dig mot något nytt. Mot vad? Mot det som ligger framför dig, mot din morgondag.

Filipperbrevet 3:13 Bröder jag menar inte att jag redan har gripit det, men ett gör jag: Jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför.

Vårt ältande har en förmåga att bromsa oss i vår vandring med Gud. Jag menar inte att du inte får reflektera över det som varit. Jag menar snarare att du och jag inte ska fastna vid det som var utan istället fokusera på det vi ska göra här näst.

Memorera inte din gårdag.
Memorera istället på Guds ord.
Memorera betyder tänka

Jesus glömmer din synd vid omvändelsen. Därför borde du och jag lämna vår synd vid Jesus fötter och fortsätta vår vandring med Gud.

Gud ser inte det som var. Han ser sin plan. Gud ser inte på dig efter dina gamla synder eller dina misstag. Han ser på dig i enliget med den seger han har vunnit.

Moses fick exakta instruktioner av Gud hur arken, uppenbarelsetältet, prästernas kläder med mera skulle se ut. GUD HAR EN EXAKT PLAN MED DIT LIV. GUDS PLAN FÖR DITT LIV ÄR INGET HASTVERK.

Till sist, gör som PAULUS, FORTSÄTT FRAMMÅT med Gud. Vet du inte vad du ska göra, så gör då vad du tror Gud vill att du ska göra. För ingen är väll så bra på att vara du som just du.

 

Annonser
| Lämna en kommentar

SORGEPROCESS

Vi kommer alla någon gång i livet förlora en anhörig. Jag har en glad nyhet till dig. Mitt i din sorg och smärta är Jesus där. Han går med dig, han sörjer med dig och han vill trösta och hjälpa dig.

Psaltaren 23:4 Om jag vandrar i dödskuggans dal, fruktar jag intet ont, ty du är med mig. Din käpp och stav, det tröstar mig.

Att förlora en anhörig eller en vän är en process av sorg och smärta. Och det måste få vara en process.

Gud är med dig just där du är.
När du går genom dalen då är Gud där.

Gud främjar sig inte mot sorg och mot smärta.
Gud undviker inte din sorg och smärta.
Han går med dig genom din mest mörka och dystra livssituation.

Var är din käpp och din stav?
Jag tror käppen och staven är Guds ord och Guds ande.
Låt Guds ord och Guds ande trösta och styrka dig mitt i din nöd.

Lägg märke till att det står: ”Om jag vandrar i dödskuggans dal.
Det står inte när jag förblir i dalen av död.
Du kommer bara vara i dödskuggans dal för en tid.
Sedan är det dax att dra vidare till nya mål.

| Lämna en kommentar

JESUS HAR LOVAT DIG TROHET

Precis som när en man och en kvinna gifter sig, de lovar varandra trohet i nöd och lust. På samma sätt har Jesus lovat dig trohet. Han viker inte av från din sida då du passerar genom elden. Tiden i elden genom vårt liv är bara en passage, Gud har lovat dig att han går med dig genom elden. Med andra ord: ”Du kommer genom.”

Jesaja 43:2 Om du än måste gå genom vatten, är jag med dig, eller genom strömmar, så skall de inte dränka dig. Om du än måste gå genom eld, skall du inte bli svedd,  lågan skall inte bränna dig.

När du sa ditt ja till Jesus så sa han sitt JA! till dig. Där och då så lovade han dig evig trohet. Oavsett vad du och jag har gått igenom så har Gud alltid varit där. Det kanske inte alltid är så att du och jag ser honom eller upplever hans närvaro, men han är ändå alltid alldeles nära.

Jag tänker på dikten fotspår i sanden. Då mannen frågar varför han bara såg ett par fotspår i de tuffaste passagen i livet. Gud svarade, det var då som jag bar dig.

Gud har en gång för alla lovat dig att han aldrig ska lämna dig eller överge dig. Du behöver inte vara rädd. (5 Moseboken 31:8)

| Lämna en kommentar

EN GUD SOM GÖR ALLT FÖR DIG

Ps 57:3 Jag ropar till Gud, den högste, till Gud som gör allt för mig.

Guds kärlek till dig och mig är konstant. Han älskar alltid dig till 100%. Vid flera gånger har jag läst att Gud vill att vi ska älska honom av hela hjärtat med allt vårt förstånd med all vår kraft. Varför bet han oss älska honom så mycket. Svaret är ganska enkelt. Gud vill att du ska älska honom lika mycket som han älskar oss. Gud älskar dig med all sin kraft. Guds kraft resurs är gränslös. Guds kraft går inte mäts i kilo eller watt. Det finns ingen måttband som håller måttet här.

Gud är beredd att göra vad som helst för dig. Men på samma sätt som en mor och far inte alltid ger barnen allt de pekar på bara för att det inte är bra för dem. På samma sätt är Gud far för dig och mig.

Längre ned i samma kapitel står det i v 4

Han sänder sin hjälp från himlen och frälsar mig.

Hjälp i nöden kommer från himlen. Det står att Gud sänder hjälp från himlen. Hjälpen kommer om du och jag gör som det står. Be om hjälp till himlens Gud. Det viktiga är inte hur di ber, vet du inte vad du ska be så säg HJÄLP

| Lämna en kommentar

NÄR LIVET INTE ÄR GREPPBART

Ibland går du och jag på rejäla minor. Ibland vet vi varken ut eller in. Idag vill jag hjälpa dig att fokusera på något högre, nämligen din Gud

ps 138:7 Om än min väg går genom nöd, håller du mig vid liv.

Även om du och jag går igenom livskris efter livskris så är Gud alldeles nära. När Gud är som närmast så ser vi honom inte alltid . Bara för att du och jag just nu inte upplever Guds närvaro, så betyder det inte att Jesus inte är där. Jesus ser ditt lidande, och han har medlidande med dina och mina svårigheter och lidanden.

NÄR ALLT KÄNNS HOPPLÖST
NÄR LIVET INTE LÄNGRE ÄR GREPPART
NÄR DU VARKEN VET UT ELLER IN
DÅ ÄR GUD DÄR FÖR ATT HJÄLPA STÖDJA OCH TRÖSTA DIG

Gud har inte lovat oss ett problemfritt liv, men när vi går igenom en kris så går Gud själv med oss genom krisen.

PS 138:8 Herren skall fullborda sitt verk för mig.

Jag är så glad att det inte står att det är du och jag som ska fullborda det Gud påbörjat. Nej, det Jesus påbörjat i ditt och mitt liv det slutför han. Han slutför sitt verk i våra liv i rätt tid, i sin tid. Nu menar jag inte att du och jag ska sitta stilla och vänta på bättre tider. Nej, om du och jag gör vår del. Håller oss nära Jesus och hans Gudomliga ord, om vi fortsätter göra det vi vet Gud vill vi ska göra. Då kommer Gud också göra sitt verk i oss.

| Lämna en kommentar

DIN SUCKAN HAR STIGIT UPP TILL GUD

Den senaste tiden har jag tänkt en del på det tider och stunder i livet då vi går igenom kris efter kris. Till slut är vi så slutkörda att vi knappt orkar be till Gud. Men jag har ett glädjande budskap till dig idag. Gud lyssnar till din suckan,  och han kommer hjälpa dig.

Apg 7:34 Jag har själv sett hur mitt folk förtrycks i Egypten och hört hur de suckar.

Ibland är du och jag i så djup nöd att vi inte ens orkar be. Men precis som Israeliterna suckande nådde Guds öron så har din suckande nått fram till Guds öron.

Längre ned i samma vers säger Gud följande.

Jag har stigit ned för att befria dem.

Gud själv har stigit ned hit till jorden för att befria dig från det som plågar dig.

I vers 35 kan vi läsa att Gud uppenbarade Moses som Israels ledare och befriare. På samma sätt har Gud uppenbarat Jesus som din ledare och befriare. Jesus har en gång för alla stigit ned till jorden för att befria dig från den boja som hållit dig fången och bryta av det ok som plågat dig så länge.

Så glöm inte att Gud älskar dig, din suckan har stigit upp till Gud som ett rop om hjälp. Precis som han räddade Israel ut ur 400 år av fångenskap, så vill han låsa upp dina kedjor och leda dig ut i seger.

| Lämna en kommentar

GUD VILL VARA DIN NAVIGATÖR

GUD vill vara din navigatör, han vill inte bara att du ska gå i kyrkan då och då, han vill ha hela ditt liv. Han vill styrka och vägleda dig genom hela livet.

PS 23:3 Han vederkvickt min själ och leder mig på rätta vägar.

Gud vill styrka och upplivande din själ. Han vill inte att du i ve och bedrövelse med knapp nöd ska släpa dig genom den här dagen. Det står i dagens bibelord att Gud upplivande din själ.

Det står (i realtid) att Gud styrker din sjä, att han just nu leder dig på rätt väg. Bjud just nu in Gud I din vardag. Låt honom leda dig in i varje ny dag. Gör aldrig förhastade beslut som du inte har frid på i ditt hjärta, utan låt Gud leda dina steg. Jag har i mitt liv ibland märkt att det då och då är bra att ha is i magen, utan vänta med vissa av mina beslut. Välkomna Gud in i varje beslut du fattar i ditt liv.  Låt han vara med i stort som smått i ditt liv.

| Lämna en kommentar