NÄR ALLT FALLER

Ibland kan livet kännas hopplöst. Ibland kan vi uppleva att allt och alla faller runt omkring oss. Om än detta händer så betyder inte detta att du valt att gå fel väg. När det är som mörkast i vårt liv, då är det en bra idé att ta upp bibeln och börja att läsa. Då kan det vara bra att läsa ur evangeliumen i nya testamentet.

PS 91:7 Om än tusen faller vid din sida, ja, tio tusen vid din högra sida, så skall det inte drabba dig.

Om vi ska vara ärlig så är det inte ofta i vårt liv som tusen fallit, eller tio tusen riktigt nära vänner fallergisk bort från sin tro på Gud. Visst, det kan vara jobbigt om alla våra vänner faller av från sin tro på Gud. Om det händer så har Gud lovat dig att detta inte ska drabba dig.

Det bästa du och jag kan göra är att bygga vårt liv på klippan. Lägg märke till att jag skriver vårt liv, och inte vår söndag. Ditt liv är så mycket mer än att säga amen på en söndag. Söndagen är bara en dag av sju. Gud vill att du ska förbli nära honom sju dagar i veckan, 24 timmar om dygnet. Jag menar inte att du dygnets alla timmar ska uppleva en halleluja stämning. Ibland så vill vi inte ta det där steget som Gud ber oss ta. Ibland upplever vi en kamp, en strid. Men mitt i denna kamp, så kan vi förbli vid Jesus sida. Jag menar den där ovärderliga tiden i bön och ordet.

Rom byggdes inte på en dag. På samma sätt kan inte vår nation förvandlas på en dag. Hur förvandlas mitt land. Genom att du och jag ber lite varje dag. Du behöver inte be timme ut och timme in. Tänk om du och jag kunde ställa klockan på två minuter, och be två minuter varje dag för vårt land. Nedan finns förslag på vad vi kan be för.

1 Be att människor ska få möta Jesus.
2 Be om beskydd över vårt land.
3 Be för de kristna skolorna.

Annonser
| Lämna en kommentar

HERREN SKA GÅ FÖRE DIG OCH VISA VÄGEN

Gud har en gång för alla lovat dig att han aldrig ska lämna dig eller överge dig. Oavsett vad du och jag går igenom i livet, så finns Jesus alltid där. Har du en gång lovat Jesus att följa honom då finns han alltid där. Har du vandrat din egen väg, kanske livet kom ivägen och du gick din egen väg. Oavsett vad som intreffat i ditt liv så är Jesus bara en bön borta från dig. I bibeln så står det att din suckan har nått upp som en bön till Gud.

5 Mos 31:8 Herren går själv framför dig och han skall vara med dig. Han ska inte lämna dig eller överge dig, var inte rädd eller förfärad.”

Här har Gud lovat dig att han alltid ska vara med dig. Han går framför dig brevid dig och bakom dig.

Ibland går vi på rejäla minor i livet, ibland blir vi knockade av livets omständigheter. Men vet du vad Jesus gör då? Han sträcker ut en hjälpande hand, ibland genom en syster eller broder i Herren. Då får vi fatta vår hand i hans hand, och resa oss upp på fötter igen.

Ibland kan omständigheterna skrämma oss. Lägg märke till att det inte står att du inte får bli rädd. Vi blir alla rädd någon gång. Men Gud själv uppmanar oss att inte bli rädd. Att vara stark och fatta mod.

Kom i skrivandets stund till att tänka på en sång

VAR STARK OCH FATTA MOD
FRUKTA EJ ELLER VAR FÖRFÄRAD
FÖR HERREN SKALL GÅ FÖRE DIG OCH HANS LIV SKA VISA VÄG

Med denna enkla sång avslutar jag denna bloggpost

| Lämna en kommentar

INGEN ANNAN ÄN DU KAN VARA DU

Anledningen till att jag bloggar då och då är att jag vill uppmuntra andra att inte ge upp. Jag vet själv hur smärtsamt  det är att vara mod fälld,  att tappa all hopp om räddning. Det finns en kraft i Guds ord att resa oss upp, fästa vår blick på målet, och göra det bästa vi kan.

Idag vill jag kort predika för dig fortsätta framåt i din vandring med Gud. Vi människor har en förmåga att älta det som ligger bakom. Älta betyder att upprepa med sin mun eller tanke om misstag vi gjort eller hur vi blivit behandlade. Men Gud vill att du lägger mer allt elände och sträcker dig mot något nytt. Mot vad? Mot det som ligger framför dig, mot din morgondag.

Filipperbrevet 3:13 Bröder jag menar inte att jag redan har gripit det, men ett gör jag: Jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför.

Vårt ältande har en förmåga att bromsa oss i vår vandring med Gud. Jag menar inte att du inte får reflektera över det som varit. Jag menar snarare att du och jag inte ska fastna vid det som var utan istället fokusera på det vi ska göra här näst.

Memorera inte din gårdag.
Memorera istället på Guds ord.
Memorera betyder tänka

Jesus glömmer din synd vid omvändelsen. Därför borde du och jag lämna vår synd vid Jesus fötter och fortsätta vår vandring med Gud.

Gud ser inte det som var. Han ser sin plan. Gud ser inte på dig efter dina gamla synder eller dina misstag. Han ser på dig i enliget med den seger han har vunnit.

Moses fick exakta instruktioner av Gud hur arken, uppenbarelsetältet, prästernas kläder med mera skulle se ut. GUD HAR EN EXAKT PLAN MED DIT LIV. GUDS PLAN FÖR DITT LIV ÄR INGET HASTVERK.

Till sist, gör som PAULUS, FORTSÄTT FRAMMÅT med Gud. Vet du inte vad du ska göra, så gör då vad du tror Gud vill att du ska göra. För ingen är väll så bra på att vara du som just du.

 

| Lämna en kommentar

SORGEPROCESS

Vi kommer alla någon gång i livet förlora en anhörig. Jag har en glad nyhet till dig. Mitt i din sorg och smärta är Jesus där. Han går med dig, han sörjer med dig och han vill trösta och hjälpa dig.

Psaltaren 23:4 Om jag vandrar i dödskuggans dal, fruktar jag intet ont, ty du är med mig. Din käpp och stav, det tröstar mig.

Att förlora en anhörig eller en vän är en process av sorg och smärta. Och det måste få vara en process.

Gud är med dig just där du är.
När du går genom dalen då är Gud där.

Gud främjar sig inte mot sorg och mot smärta.
Gud undviker inte din sorg och smärta.
Han går med dig genom din mest mörka och dystra livssituation.

Var är din käpp och din stav?
Jag tror käppen och staven är Guds ord och Guds ande.
Låt Guds ord och Guds ande trösta och styrka dig mitt i din nöd.

Lägg märke till att det står: ”Om jag vandrar i dödskuggans dal.
Det står inte när jag förblir i dalen av död.
Du kommer bara vara i dödskuggans dal för en tid.
Sedan är det dax att dra vidare till nya mål.

| Lämna en kommentar

JESUS HAR LOVAT DIG TROHET

Precis som när en man och en kvinna gifter sig, de lovar varandra trohet i nöd och lust. På samma sätt har Jesus lovat dig trohet. Han viker inte av från din sida då du passerar genom elden. Tiden i elden genom vårt liv är bara en passage, Gud har lovat dig att han går med dig genom elden. Med andra ord: ”Du kommer genom.”

Jesaja 43:2 Om du än måste gå genom vatten, är jag med dig, eller genom strömmar, så skall de inte dränka dig. Om du än måste gå genom eld, skall du inte bli svedd,  lågan skall inte bränna dig.

När du sa ditt ja till Jesus så sa han sitt JA! till dig. Där och då så lovade han dig evig trohet. Oavsett vad du och jag har gått igenom så har Gud alltid varit där. Det kanske inte alltid är så att du och jag ser honom eller upplever hans närvaro, men han är ändå alltid alldeles nära.

Jag tänker på dikten fotspår i sanden. Då mannen frågar varför han bara såg ett par fotspår i de tuffaste passagen i livet. Gud svarade, det var då som jag bar dig.

Gud har en gång för alla lovat dig att han aldrig ska lämna dig eller överge dig. Du behöver inte vara rädd. (5 Moseboken 31:8)

| Lämna en kommentar

EN GUD SOM GÖR ALLT FÖR DIG

Ps 57:3 Jag ropar till Gud, den högste, till Gud som gör allt för mig.

Guds kärlek till dig och mig är konstant. Han älskar alltid dig till 100%. Vid flera gånger har jag läst att Gud vill att vi ska älska honom av hela hjärtat med allt vårt förstånd med all vår kraft. Varför bet han oss älska honom så mycket. Svaret är ganska enkelt. Gud vill att du ska älska honom lika mycket som han älskar oss. Gud älskar dig med all sin kraft. Guds kraft resurs är gränslös. Guds kraft går inte mäts i kilo eller watt. Det finns ingen måttband som håller måttet här.

Gud är beredd att göra vad som helst för dig. Men på samma sätt som en mor och far inte alltid ger barnen allt de pekar på bara för att det inte är bra för dem. På samma sätt är Gud far för dig och mig.

Längre ned i samma kapitel står det i v 4

Han sänder sin hjälp från himlen och frälsar mig.

Hjälp i nöden kommer från himlen. Det står att Gud sänder hjälp från himlen. Hjälpen kommer om du och jag gör som det står. Be om hjälp till himlens Gud. Det viktiga är inte hur di ber, vet du inte vad du ska be så säg HJÄLP

| Lämna en kommentar

NÄR LIVET INTE ÄR GREPPBART

Ibland går du och jag på rejäla minor. Ibland vet vi varken ut eller in. Idag vill jag hjälpa dig att fokusera på något högre, nämligen din Gud

ps 138:7 Om än min väg går genom nöd, håller du mig vid liv.

Även om du och jag går igenom livskris efter livskris så är Gud alldeles nära. När Gud är som närmast så ser vi honom inte alltid . Bara för att du och jag just nu inte upplever Guds närvaro, så betyder det inte att Jesus inte är där. Jesus ser ditt lidande, och han har medlidande med dina och mina svårigheter och lidanden.

NÄR ALLT KÄNNS HOPPLÖST
NÄR LIVET INTE LÄNGRE ÄR GREPPART
NÄR DU VARKEN VET UT ELLER IN
DÅ ÄR GUD DÄR FÖR ATT HJÄLPA STÖDJA OCH TRÖSTA DIG

Gud har inte lovat oss ett problemfritt liv, men när vi går igenom en kris så går Gud själv med oss genom krisen.

PS 138:8 Herren skall fullborda sitt verk för mig.

Jag är så glad att det inte står att det är du och jag som ska fullborda det Gud påbörjat. Nej, det Jesus påbörjat i ditt och mitt liv det slutför han. Han slutför sitt verk i våra liv i rätt tid, i sin tid. Nu menar jag inte att du och jag ska sitta stilla och vänta på bättre tider. Nej, om du och jag gör vår del. Håller oss nära Jesus och hans Gudomliga ord, om vi fortsätter göra det vi vet Gud vill vi ska göra. Då kommer Gud också göra sitt verk i oss.

| Lämna en kommentar